برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Affair
WEBRip
IMDb 7.9/10 - 37305
ژانر: ,
تمام شد - فصل : 5 - قسمت : 11
1 رای 8٫00

یک رمان‌نویس با تقلا و یک پیشخدمت جوان به یک رابطه ازدواج خارج از ازدواج دست می‌زنند که قول می‌دهد زندگی شان را برای همیشه تغییر دهد.

دانلود رایگان سریال The Affair

قسمت 11 از فصل 05 اضافه شد

کیفیت WEBRip 720p X265 | PSA  اضافه شد

کیفیت WEBRIP 480p اضافه شد

تریلر سریال اضافه شد

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0110 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 275.48 MB
کیفیت : 720p حجم : 441.87 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 215.35 MB
کیفیت : 720p حجم : 385.94 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 203.46 MB
کیفیت : 720p حجم : 398.98 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 216.96 MB
کیفیت : 720p حجم : 413.6 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 238.05 MB
کیفیت : 720p حجم : 420.16 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 219.31 MB
کیفیت : 720p حجم : 385.82 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 217.96 MB
کیفیت : 720p حجم : 437.91 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 185.58 MB
کیفیت : 720p حجم : 420.02 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 216.01 MB
کیفیت : 720p حجم : 452.52 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 203.23 MB
کیفیت : 720p حجم : 418.15 MB
ورود به پوشه
فصل 0212 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p x264 حجم : 239.11 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 430.29 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p x264 حجم : 254.94 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 437.13 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p x264 حجم : 204.92 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 419.59 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p x264 حجم : 227.88 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 407.1 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p x264 حجم : 252.45 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 435.15 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p x264 حجم : 236.83 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 414.94 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p x264 حجم : 206.55 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 436.01 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p x264 حجم : 220.01 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 428.57 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p x264 حجم : 243.08 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 441.46 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p x264 حجم : 193.42 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 442.9 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p x264 حجم : 202.64 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 427.09 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p x264 حجم : 239.74 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 509.19 MB
ورود به پوشه
فصل 0310 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.62 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 399.41 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 349.73 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 398.58 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.65 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.12 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.84 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 399.86 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 220.11 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 399.76 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.06 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 181.01 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 399.27 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.81 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 348.88 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 399.32 MB
ورود به پوشه
فصل 0410 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 204.4 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 252.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 423.71 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 201.36 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 252.86 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 411.58 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 213.51 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 276.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 429.12 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 201.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 261.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 428.47 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 196.8 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 253.8 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 431.83 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 179.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 230.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 433.48 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 193.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 251.09 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 411.82 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 206.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 264.76 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 420.81 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 149.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 429.84 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 313.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 348.47 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 556.85 MB
ورود به پوشه
فصل 0511 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 949.56 MB
کیفیت : 480p حجم : 198.29 MB
کیفیت : 720p حجم : 474.36 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 245.66 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 949.29 MB
کیفیت : 480p حجم : 187.24 MB
کیفیت : 720p حجم : 474.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 239.42 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 949.24 MB
کیفیت : 480p حجم : 186.34 MB
کیفیت : 720p حجم : 474.24 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 236.14 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 999.33 MB
کیفیت : 480p حجم : 191.19 MB
کیفیت : 720p حجم : 499.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 245.78 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 998.98 MB
کیفیت : 480p حجم : 193.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 499.08 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 241.94 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 899.29 MB
کیفیت : 480p حجم : 181.43 MB
کیفیت : 720p حجم : 449.48 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 239.41 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 949.27 MB
کیفیت : 480p حجم : 181.8 MB
کیفیت : 720p حجم : 474.18 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 231.05 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 949.4 MB
کیفیت : 480p حجم : 189.06 MB
کیفیت : 720p حجم : 474.35 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 242.48 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 1.22 GB
کیفیت : 480p حجم : 233.45 MB
کیفیت : 720p حجم : 623.5 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 299.17 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 998.95 MB
کیفیت : 480p حجم : 281.7 MB
کیفیت : 720p حجم : 499.19 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 370.57 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p حجم : 1.37 GB
کیفیت : 480p حجم : 324.85 MB
کیفیت : 720p حجم : 698.47 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 417.55 MB
دریافت 3 گلدن گلاب
2 برد
19 نامزد دریافت کرده است

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

5
دیدگاه بگذارید

avatar
3 موضوعات نظر
2 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
4 نویسنده های نظر
newshaYasinبهمنادمین سجادایلار نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
ایلار
مهمان
ایلار

فصلای قبلو نمیزارید؟

بهمن
مهمان
بهمن

سلام لطفا فصلهای قبل رو هم قرار بدین

newsha
مهمان
newsha

episode 12 ro nemizarin?

دانلود سریال,دانلود سریال The Affair قسمت 03,The Affair,دانلود مستقيم سریال The Affair قسمت 03,دانلود رايگان و مستقيم سریال The Affair,دانلود زيرنويس سریال The Affair,خلاصه سریال خارجي The Affair قسمت 03,نقد سریال The Affair,عکس هاي سریال The Affair قسمت 03,سریال خارجي The Affair,دانلود سریال,دانلود سریال The Affair قسمت 4,The Affair,دانلود مستقيم سریال The Affair قسمت 4,دانلود رايگان و مستقيم سریال The Affair,دانلود زيرنويس سریال The Affair,خلاصه سریال خارجي The Affair قسمت 4,نقد سریال The Affair,عکس هاي سریال The Affair قسمت 4,سریال خارجي The Affair,

سریال the affaire,سریال the affair فصل اول,سریال the affair فصل پنجم,سریال the affair فصل چهارم,سریال the affair فصل سوم,سریال the affair فصل 4,سریال the affair زیرنویس چسبیده,serial the affair,affairs series,دانلود سریال the affairs,دانلود سریال the affair فصل چهارم,دانلود سریال the affair فصل پنجم,دانلود سریال the affair فصل 5,نقد سریال the affair,دانلود سریال the affair فصل دوم,دانلود سریال the affair فصل 4,دانلود سریال the affair فصل سوم,دانلود سریال the affair 2014,دانلود سریال the affair فصل 1,دانلود سریال the affair با زیرنویس چسبیده

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال The Affair بدون سانسور

دانلود سریال The Affair با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید