برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Vikings
WEB-DL
IMDb 8.6/10
در حال پخش - فصل : 6 - قسمت : 10

در مورد ماجراجویی های راگنار لوثبروگ بزرگترین قهرمان زمان خود است و داستان به ماجراجویی های وی برای رسیدن به پادشاهی میپردازد

دانلود رایگان سریال Vikings

قسمت 10 از فصل 06 اضافه شد

کیفیت WEB-DL 1080p_720 AMZN | NTb اضافه شد

کیفیت WEB-DL 720p | Pahe اضافه شد

کیفیت WEBRip 1080p_720 X265 6CH | PSA اضافه شد

کیفیت WEBRip 480p | RMT اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 019 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 663.9 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.74 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.94 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 678.06 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.78 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.03 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 649.94 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.83 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.97 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 649.8 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.71 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.75 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.96 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 634.38 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.85 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 620.83 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.85 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.09 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 620.85 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.75 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.07 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 663.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.93 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.17 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 649.53 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.7 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.02 MB
فصل 0210 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 692.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.93 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 663 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.08 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 664.04 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.81 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 677.67 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.75 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.68 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.1 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 663.71 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.06 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 677.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.01 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 749.65 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.46 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.82 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 677.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.93 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.72 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.3 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 663.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.91 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.65 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.24 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 663.59 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.72 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.63 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.05 MB
فصل 0310 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 707.06 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 162.38 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 635.05 MB
کیفیت : 480p حجم : 181.04 MB
کیفیت : 720p حجم : 351 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.13 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 663.32 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.62 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.45 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.03 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 706.58 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.67 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 649.71 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.09 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 677.98 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.66 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.97 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 620.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.99 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.94 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 620.32 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.73 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.99 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 635 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.78 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.15 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 634.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.71 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.01 MB
فصل 0420 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 700.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.77 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.59 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 701 MB
کیفیت : 480p حجم : 176.03 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.16 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.5 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 700.28 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.58 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 700.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.64 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.38 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 700.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.9 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.42 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 700.63 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.77 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.58 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 699.79 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.43 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 700.07 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.38 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 700.75 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.94 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.67 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.51 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 700.54 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.91 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.46 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p حجم : 671.73 MB
کیفیت : 480p حجم : 165.57 MB
کیفیت : 720p حجم : 320.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 170.34 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p حجم : 664.41 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.73 MB
کیفیت : 720p حجم : 317.06 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.36 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p حجم : 688.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 169.75 MB
کیفیت : 720p حجم : 328.67 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 174.72 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p حجم : 674.69 MB
کیفیت : 480p حجم : 166.28 MB
کیفیت : 720p حجم : 321.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 171.05 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p حجم : 705.15 MB
کیفیت : 480p حجم : 173.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 336.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 178.77 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p حجم : 650.21 MB
کیفیت : 480p حجم : 160.22 MB
کیفیت : 720p حجم : 310.21 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 164.93 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p حجم : 661.88 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.09 MB
کیفیت : 720p حجم : 315.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.1 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p حجم : 780.69 MB
کیفیت : 480p حجم : 192.39 MB
کیفیت : 720p حجم : 372.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 198.1 MB
قسمت 19
کیفیت : 1080p حجم : 663.87 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.58 MB
کیفیت : 720p حجم : 316.71 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.39 MB
قسمت 20
کیفیت : 1080p حجم : 690.01 MB
کیفیت : 480p حجم : 170.07 MB
کیفیت : 720p حجم : 329.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 174.94 MB
فصل 0520 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 721.5 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 185.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 216.02 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.94 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 196.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 341.86 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 236.68 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.87 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 200.03 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.79 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 224.5 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.78 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 181.24 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 228.33 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 752.11 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 242.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 381.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 226.29 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 723.99 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 220.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 345.62 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 238.1 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 723.6 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 161.87 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 362.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 171.22 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 704.1 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 224.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 365.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 283.72 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 710.34 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 165.89 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 328.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 177.23 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 717.05 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 150.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 350.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 242.99 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 679.96 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 174.72 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 313.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 228.45 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 699.18 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 157.42 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 333.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 212.35 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 690.25 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 149.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 324.89 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 687.26 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 147.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 328.41 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 693.08 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 176.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 263.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 371.52 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 684.1 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 144.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 326.95 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 212.43 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 707.21 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 154.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 381.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 213.43 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.52 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 164.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 322.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.63 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 679.25 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 162.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 324.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 233.34 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 694.49 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 166.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 331.65 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 267.24 MB
فصل 0610 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p حجم : 850.46 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 671.46 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 209.54 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 453.91 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 278.35 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p حجم : 612.59 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 514.82 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 185.87 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 314.77 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 206.97 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p حجم : 752.45 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 613.08 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 226.05 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 320.48 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 251.89 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p حجم : 541.47 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 466.13 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 167.9 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 322.34 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 226.95 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p حجم : 516.21 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 557.81 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 187.05 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 318.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 247.68 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p حجم : 527.98 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 649.72 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 216.75 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 315.37 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 282.78 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 516.24 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 562.05 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 194.63 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 323.77 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 257.97 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 541.56 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 479 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 172.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.67 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 226.46 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 528.58 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 472.24 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 167.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 328.88 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 212.16 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 569.87 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 709.81 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 240.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 354.9 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 349.76 MB
جزو 250 فیلم برتر ای ام دی بی با رتبه 187
جز 250 سریال برتر IMDB با رتبه 205
جایزه 13 امی
32 برد
92 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

21
دیدگاه بگذارید

avatar
12 موضوعات نظر
9 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
11 نویسنده های نظر
ساسانABH????????sasanمحمد رحمتی نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
کمیل
مهمان
کمیل

سلام و خسته نباشید فصل چهار و پنج سریال وایکینگ ۲۰ قسمتی هستش فقط خواستم به شما بگم که کار قشنگ تری از وبسایت زیباتون ارایه بشه. ممنون از وبسایت زیباتون.

میلاد
مهمان
میلاد

سلام لطفاً فصل ۶ رو قرار بدبد

حامد
مهمان

سلام امکانش هست بقیه فصل هاشم قرار بدید ممنون میشم

mostafa
مهمان
mostafa

سلام. من FULL HD شو دانلود کردم اما هیچ زیرنویسی باهاش هماهنگ نیست میشه زیرنویس هماهنگ شدشو قرار بدین؟

حامد
مهمان

سلاماگه امکانش هست برای بقیه فصل ها هم کیفیت 1080 x265 قرار بدید ممنون میشم

masoud
مهمان
masoud

لینک امروز از کار افتاد قسمت 3 720 ntb 

www.ddustinclare@gmail.com
کاربر
www.ddustinclare@gmail.com

سلام خسته نباشید بی زحمت قسمت4 از فصل6 رو درسایت قراردهید مرسی

محمد رحمتی
مدیر

سلام اضافه شد

sasan
مهمان
sasan

سلام
ببخشید اگه ممکنه لطف کنید و 1080p.WEB-DL.Pahe یا 1080p.WEB-DL.MKVcage

sasan
مهمان
sasan

هم کیفیت خوبه و هم حجمش مناسبه 1080p.WEB.Exclusive.TagName

????????
مهمان
????????

سلام خسته نباشید بی زحمت قسمت5 از فصل6 رو درسایت قراردهید مرسی

محمد رحمتی
مدیر

سلام قرار گرفت

????????
مهمان
????????

سلام خسته نباشید ، شما تا قسمت سوم کیفیت AMZN رو گذاشتید اما برای قسمت های دیگه نیست، خواهش میکنم قرار بدید.ممنون.

ABH
مهمان
ABH

سلام ، ممنون از سایت خوبتون ، لطفا کیفیت WEB_DL AMZN 1080 رو برای قسمت های دیگه فصل ۶ قرار بدید.

ساسان
مهمان
ساسان

قسمت 11 کی پخش میشه

دانلود vikings, دانلود سریال vikings, فصل 5 سریال vikings, دانلود فصل 5 سریال vikings, زیرنویس سریال vikings

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Vikings بدون سانسور

دانلود سریال Vikings با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید