برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Modern Family
WEBRip
IMDb 8.4/10
در حال پخش - فصل : 11 - قسمت : 10

خانواده های «جی پریچت»، دخترش «کلر» و پسرش «مایکل» که همه در لس آنجلس زندگی می کنند می پردازد. «کلر» مادر خانه داری است که همسر «فیل دانفی» است و سه بچه دارد. جی با «گلوریا»، دختر جوان کلمبیایی ازدواج کرده است و به او کمک می کند تا پسر نونهالش را بزرگ کند. «مایکل» و پارتنرش «کامرون تاکر»، کودکی ویتنامی بنام «لیلی»، را به فرزند خواندگی گرفته اند.

قسمت 14 از فصل 11 اضافه شد

کیفیت WEBRip 1080p X265 | PSA اضافه شد

کیفیت WEBRip 720p X265 | PSA اضافه شد

کیفیت WEB 480p اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
فصل 0124 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 69.71 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 69.84 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 69.73 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 69.69 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 70.52 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 70.52 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 70.56 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 70.47 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 70.81 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 70.69 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 70.86 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 70.73 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 70.74 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 70.86 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 61.18 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 66.96 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 68.52 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 71.06 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 73.02 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 71.69 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 71.96 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 69.2 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 71.89 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 72.14 MB
فصل 0224 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 66.56 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 65.91 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 65.44 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 65.5 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 64.7 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 64.94 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 66.09 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 64.35 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 65.8 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 67.89 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 69.71 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 70.33 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 69.52 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 73.11 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 69.93 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 69.97 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 70.11 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 69.16 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 69.04 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 69.27 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 70.14 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 68.89 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 69.81 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 70.06 MB
فصل 0324 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 70.16 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 68.98 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 69.54 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 69.44 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 69.6 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 69.85 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 69.63 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 70.32 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 69.96 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 69.33 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 149.96 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 70.28 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 69.77 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 69.13 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 70.19 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 69 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 70.18 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 76.43 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 184.14 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 71.19 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 109.87 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 169.59 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 75.5 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 107.95 MB
فصل 0424 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 75.4 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 75.43 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 75.42 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 75.36 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 75.33 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 75.42 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 75.38 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 118.59 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 75.47 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 76.53 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 75.38 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 76.39 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 75.41 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 113.74 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 75.48 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 75.48 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 75.39 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 75.4 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 75.4 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 110.97 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 75.48 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 75.42 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 75.48 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 125.44 MB
فصل 0524 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 84.87 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 84.95 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 75.7 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 75.6 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 75.59 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 75.65 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 75.66 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 75.63 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 98.91 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 101.88 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 98.88 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 98.88 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 98.89 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 98.96 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 98.93 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 75.45 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 98.87 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 85.96 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 86.01 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 109.89 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 75.44 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 75.48 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 75.51 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 75.47 MB
فصل 0624 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 98.94 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 101.89 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 112.81 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 75.4 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 75.38 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 75.38 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 98.92 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 104.99 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 75.44 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 75.45 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 108.29 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 75.45 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 90.02 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 92.23 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 94.65 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 72.29 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 106.37 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 103.24 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 114.51 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 108.55 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 113.39 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 113.47 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 99.41 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 111.58 MB
فصل 0722 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p x264 حجم : 136.38 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.94 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p x264 حجم : 122.76 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.89 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p x264 حجم : 103.54 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.62 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p x264 حجم : 135.95 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 157.09 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p x264 حجم : 140.55 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 159.56 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p x264 حجم : 124.72 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.2 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.52 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.89 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p x264 حجم : 113.49 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.13 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p x264 حجم : 123.99 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 159.49 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.51 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.34 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p x264 حجم : 135.66 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.17 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p x264 حجم : 125.19 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 159.49 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.45 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 157.74 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p x264 حجم : 109.42 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 159.09 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p x264 حجم : 111.15 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 149.64 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p x264 حجم : 125.11 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 163.89 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p x264 حجم : 102.39 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 168.18 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.45 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 164.22 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.54 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 168.01 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.49 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 140.47 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.36 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 165.09 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.5 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 163.57 MB
فصل 0822 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 116.56 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 146.51 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.6 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 102.02 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 127.77 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.67 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 121.52 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 116.5 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.72 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 95.12 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 108.18 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.55 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 106.57 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 131.67 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.61 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 102.41 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 132.03 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.63 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 124.2 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 166.57 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 163.05 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 117.53 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 153.54 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.64 MB
قسمت 09
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 100.71 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 123.88 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.68 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 116.11 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 150.58 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.67 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 108.16 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 136.66 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.65 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 103.72 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 128.55 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.69 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 110.14 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 143.4 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 134.54 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 103.36 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 135.85 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.61 MB
قسمت 15
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 100.05 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 126.03 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.71 MB
قسمت 16
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 112.5 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 142.6 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.51 MB
قسمت 17
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 103.19 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 130.86 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.65 MB
قسمت 18
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 100.9 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 127.6 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.58 MB
قسمت 19
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 113.77 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 145.3 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.69 MB
قسمت 20
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 121.04 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 153.43 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.65 MB
قسمت 21
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 107 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 134.56 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.56 MB
قسمت 22
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 115.27 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 143.76 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.53 MB
فصل 0922 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 149.62 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 111.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 151.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 149.66 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 106.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 142.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 153.13 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 105.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 144.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 152.66 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 119.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 163.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 152.86 MB