برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Mr Robot
BluRay
IMDb 8.5/10 - 309571
- فصل : 4 - قسمت : 13
1 رای 10٫00

«آقای ربات» در مورد برنامه نویسی جوان به اسم Elliot می باشد که با هک کردن مردم با آنها ارتباط برقرار می کند. او از توانایی های خودش به عنوان اسلحه ای برای حفاظت از کسانی که برایش مهم هستند استفاده میکند، اما ناگهان خودش را بین شرکت امنیتی ای که آنجا کار میکند و دنیای زیرزمینیِ هکرها که وی رو وادار میکنند شرکت های آمریکایی رو هک کند قرار میگیرد...

دانلود رایگان سریال Mr Robot

کیفیت BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe اضاف شد (فصل 4)

کیفیت BluRay 720p | Pahe اضاف شد (فصل 4)

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0110 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 972.52 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 239.74 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 246.54 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 464.07 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 704.82 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 173.63 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 178.69 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 336.24 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 674.61 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 166.26 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 171.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 321.9 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 674.6 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 166.24 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 170.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 321.87 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 669.77 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 165.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 169.72 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 319.55 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 667.45 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 164.47 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 169.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.43 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 672.38 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 165.64 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 170.36 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 320.74 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 674.66 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 166.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 171.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 321.96 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 734.42 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 180.97 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 186.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 350.39 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 808.67 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 199.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 205 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 385.87 MB
ورود به پوشه
فصل 0211 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 1.2 GB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 303.68 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 312.28 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 587.93 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 943.99 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 232.6 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 239.27 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 450.36 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 978.86 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 241.21 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 248.13 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 467.01 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 769.91 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 189.71 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 195.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 367.31 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 747.68 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 184.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 189.59 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 356.82 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 728.17 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 179.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 184.67 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 347.44 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 694.37 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 171.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 176.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 331.29 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 735.45 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 181.25 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 186.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 350.91 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 641.24 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 157.92 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.57 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.87 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 705.87 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 173.97 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 178.78 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 336.78 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 717.23 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 176.73 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 181.82 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 342.17 MB
ورود به پوشه
فصل 0310 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 762.47 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 129.37 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 163.38 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 377.9 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 683.43 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 107.64 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 142.18 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 333.8 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 725.27 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 119.89 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 154.98 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 353.18 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 673.91 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 99.81 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 123.97 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 331.19 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 652.41 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 164.38 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 209.92 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 318.09 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 662.61 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 126.27 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 160.45 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.24 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 683.3 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 107.74 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 138.91 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 335.85 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 681.79 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 95.47 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 126.09 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 332.64 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 705.56 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 106.3 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 135.59 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 344.52 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 839.04 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 148.85 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 191.19 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 412.62 MB
ورود به پوشه
فصل 0413 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 999.28 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 603.12 MB
کیفیت : 480p حجم : 193.03 MB
کیفیت : 720p حجم : 499.12 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 243.9 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 348.77 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 450.26 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 749.33 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 430.31 MB
کیفیت : 480p حجم : 125.85 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.3 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.23 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 413.81 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.24 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 749.45 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 413.84 MB
کیفیت : 480p حجم : 127.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.72 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 161.67 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 617.39 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.41 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 799.52 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 371.53 MB
کیفیت : 480p حجم : 123.34 MB
کیفیت : 720p حجم : 399.57 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 150.49 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 421.44 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.4 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 799.81 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 605.73 MB
کیفیت : 480p حجم : 194.44 MB
کیفیت : 720p حجم : 399.67 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 255.2 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 686.31 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.33 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 749.41 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 408.26 MB
کیفیت : 480p حجم : 113.85 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 143.25 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 390.59 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.1 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 899.49 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 391.8 MB
کیفیت : 480p حجم : 118.73 MB
کیفیت : 720p حجم : 449.37 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 150.29 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 345.47 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 400.13 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 749.68 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 387.73 MB
کیفیت : 480p حجم : 107.18 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.7 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 130.11 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 327.58 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.18 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB 1080p حجم : 579.89 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 432.66 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 124.65 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 346.23 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 160.89 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 420.06 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.46 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p حجم : 666.95 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 581.83 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 156.6 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 315.19 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 217.21 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 686.7 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 400.59 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB 1080p حجم : 641 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 373.29 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 151.49 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 381.12 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 246.4 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 414.98 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.6 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB 1080p حجم : 543.1 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 392.89 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 129.41 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 324.24 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 170.55 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 444.91 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.35 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB 1080p حجم : 627.16 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 434.87 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 138.93 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 374.41 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 180.28 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit | Pahe حجم : 508.22 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.53 MB
جزو 250 فیلم برتر ای ام دی بی با رتبه 201
دریافت 2 گلدن گلاب
18 برد و 70 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

15
دیدگاه بگذارید

avatar
9 موضوعات نظر
6 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
11 نویسنده های نظر
Erfanسجادمحمد رحمتیzexerفرهاد نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
محمد
مهمان
محمد

ویدیوی قسمت اول 1080 RMTeam مشکل داره، صدا و تصویر هماهنگ نمیشه قطع و وصلی داره.

پیکرنگار
مهمان

سلاملینکا مشکل دارن یه فکری بکنین انصافا چند روزی هس لینکا کار نمیکنن

علی
مهمان
علی

حذفیات داره؟ترافیک داخلی؟

Mmd
مهمان
Mmd

اقا دمتون گرم بابت انکود 10bit psa امیدوارم همینجوری ادامه بدین

ALI
مهمان
ALI

سلام …قسمت 4 کیفیت 1080 PAHE رو اشتباهی دوباره قسمت 1 گذاشتید ..تصحیح کنید ..با تشکر

فرهاد
مهمان
فرهاد

مرسی انکود PSA عالیه زوم کنید رو این انکود

zexer
مهمان
zexer

آقا چرا انقد کندین؟ چند روزه قسمت ۱۱ اومده! بزارین جون من!

محمد رحمتی
مدیر

سلام اضافه شد

سجاد
مهمان
سجاد

پس فصلای قبلیش کو؟؟؟؟؟???

محمد رحمتی
مدیر

قرار گرفت

Erfan
مهمان
Erfan

قسمت ۲ فصل ۲ رو یادتون رفته.

محمد رحمتی
مدیر

قسمت 1 و 2 با هم ریلیز شده

Mr Robot, دانلود رايگان فصل 4 سريال Mr Robot, دانلود زيرنويس فارسي فصل 04 سريال Mr Robot, دانلود سريال Mr Robot, دانلود سريال Mr Robot فصل چهارم, دانلود فصل 04 سريال Mr Robot, دانلود فصل 4 سريال Mr Robot, دانلود فصل 4 سریال Mr Robot , دانلود فصل 04 سريال Mr Robot, دانلود فصل 04 سريال Mr Robot با زيرنويس فارسي, دانلود فصل 4 سريال Mr Robot با لينک مستقيم, پرشين دانلود, فصل چهارم سريال Mr Robot ,قسمت 1 فصل 4 Mr Robot,

| | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Mr Robot بدون سانسور

دانلود سریال Mr Robot با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید