برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Black Lightning
WEB-DL
IMDb 6.1/10
در حال پخش - فصل : 3 - قسمت : 16

یک ابر قهرمان بازنشسته که برای برپایی عدالت دوباره به پا خاسته ,...

قسمت 16 از فصل 03 اضافه شد

-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*

کیفیت WEBRip 1080p X265 6CH | PSA اضافه شد

کیفیت WEBRip 720p X265 2CH | PSA اضافه شد

کیفیت WEB-DL 480p | RMT اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 0113 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 614.1 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 261.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.59 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 614.89 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.51 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 610.98 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.55 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 613.28 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.64 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 612.61 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.1 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 608.39 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.98 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 588.04 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 194.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 294.61 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 597.51 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.8 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 612.45 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.42 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 613.76 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.05 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 569.8 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 194.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 286.72 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 611.22 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.33 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 609.1 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 183 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 230.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.43 MB
فصل 0216 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.06 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.39 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 628.1 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.35 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 628.87 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.99 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 633.59 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.7 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 626.5 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 195.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.25 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 190.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.25 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 625.15 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.99 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 615.18 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.19 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 633.54 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 163.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 203.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 312.69 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 631.93 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 142.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 179.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.75 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 626.1 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.26 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 616.85 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.27 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 623.36 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.48 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 618.5 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 166.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 204.29 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 306.02 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 610 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.6 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 623.42 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.4 MB
فصل 0316 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 698.43 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 494.62 MB
کیفیت : 480p حجم : 142.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.36 MB
کیفیت : 720p حجم : 425.75 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 705.51 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 524.94 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.52 MB
کیفیت : 720p حجم : 427.39 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 699.57 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 497.17 MB
کیفیت : 480p حجم : 166.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.89 MB
کیفیت : 720p حجم : 427.52 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 699.8 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 489.09 MB
کیفیت : 480p حجم : 166.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.99 MB
کیفیت : 720p حجم : 425.35 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 993.67 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 493.14 MB
کیفیت : 480p حجم : 159.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 194.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.74 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 699.33 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 516.82 MB
کیفیت : 480p حجم : 137.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 164.95 MB
کیفیت : 720p حجم : 414.75 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 699.71 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 458.1 MB
کیفیت : 480p حجم : 146.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 183.97 MB
کیفیت : 720p حجم : 406 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p حجم : 839.92 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 495.53 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 182.04 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 302.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.98 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB 1080p حجم : 653.86 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 602.16 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 151.8 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 323.4 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 190.79 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 493.22 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 440.03 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 162.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 290.35 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 199.97 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 519.74 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 390.78 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 144.42 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 309.57 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 175.88 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 513.11 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 397.67 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 146.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.23 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 175.66 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 519.24 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 434.52 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 159.49 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 309.9 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 194.06 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 518.78 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 412.64 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 152.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.29 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 185.2 MB
قسمت 15
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 716.76 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 428.91 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 156.4 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 304.91 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 190.34 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 521.89 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 520.15 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 184.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.21 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 231.54 MB
1 برد و 13 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Black Lightning, دانلود رايگان فصل 3 سريال Black Lightning, دانلود زيرنويس فارسي فصل 03 سريال Black Lightning, دانلود سريال Black Lightning, دانلود سريال Black Lightning فصل سوم, دانلود فصل 3 سريال Black Lightning, دانلود فصل 03 سريال Black Lightning, دانلود فصل 1 و 2 و 3 سریال Black Lightning , دانلود فصل 3 سريال Black Lightning, دانلود فصل 3 سريال Black Lightning با زيرنويس فارسي, دانلود فصل 3 سريال Black Lightning با لينک مستقيم, پرشين دانلود, فصل 3 سريال Black Lightning ,

سریال black lightning فصل 1 قسمت 1,سریال black lightning قسمت اول,سریال black lightning دوبله فارسی,سریال black lightning فصل اول,سریال black lightning ویکی پدیا,سریال black lightning فصل 1 قسمت 12,سریال black lightning فصل دوم,سریال black lightning فصل 2,دانلود سریال black lightning,دانلود سریال black lightning دوبله فارسی,دانلود سریال black lightning فصل دوم,دانلود سریال black lightning فصل اول,دانلود سریال black lightning فصل 2,زیرنویس سریال black lightning,تریلر سریال black lightning,دانلود سریال black lightning فصل 3,دانلود سریال black lightning فصل سوم,دانلود سریال black lightning فصل 1,زیرنویس سریال black lightning فصل دوم,دانلود سریال black lightning دوبله فارسی بدون سانسور

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Black Lightning بدون سانسور

دانلود سریال Black Lightning با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید