برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Supergirl
WEB-DL
IMDb 6.3/10
در حال پخش - فصل : 5 - قسمت : 16

«سوپرگرل» داستان "کارا" دخترعموی سوپرمن است که در سیاره کریپتون به دنیا آمده و پس از نابودی کریپتون، در سن 12 سالگی به سیاره زمین می آید و به خانواده فوسترن سپرده می‌شود. به "کارا" گفته شده که مراقب استفاده از قدرت‌های خارق العاده خود باشد تا مورد توجه دیگران قرار نگیرد، اما او برای نجات جان دیگران مجبور می شود از قدرت هایش استفاده کند. در نهایت پس از معرفی او به مردم دنیا دشمن هایش یکی پس از دیگری پیدا می شوند..

قسمت 16 از فصل 05 اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 0120 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p x264 حجم : 248.8 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 342.18 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 238.15 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p x264 حجم : 153.94 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 229.06 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.89 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 330.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 219.81 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.75 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 280.37 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p x264 حجم : 151.01 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 326.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 209.12 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p x264 حجم : 221.58 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.53 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 242.33 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.74 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 329.88 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 220.95 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.95 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.09 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 217.93 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p x264 حجم : 192.2 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 201.85 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p x264 حجم : 189.05 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 326.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 270.7 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.8 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 234.04 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.94 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.04 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 233.54 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.82 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 200.62 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.96 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.07 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 217.17 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p x264 حجم : 223.7 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 299 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 219.89 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.79 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 298.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 223.14 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p x264 حجم : 206.28 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 342.82 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 271.43 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p x264 حجم : 247.48 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 339.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 227.77 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.77 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 330.68 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 205.11 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p x264 حجم : 196.08 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 328.31 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 209.06 MB
فصل 0222 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 214.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.73 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 218.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.78 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 191.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.9 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.96 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 225.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.9 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.91 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 226.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.71 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.77 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 207.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 249.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.92 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.92 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.76 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 193.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.85 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 325.89 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 326.12 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 325.53 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.38 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 325.77 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 294.37 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.2 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 189.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.25 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 325.54 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 233.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 286.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.13 MB
فصل 0323 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 258.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.95 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 237.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.12 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.07 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.96 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.99 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.02 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.69 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 252.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.88 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 252.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.92 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.49 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.46 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.41 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.13 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 198.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.22 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.04 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.02 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.76 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 183.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.42 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.73 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.57 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.93 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.04 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.78 MB
فصل 0422 قسمت
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 638.06 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 174.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 308.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 226.25 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 649.29 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 191.81 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 307.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 253.67 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 650.72 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 189.46 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 308.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 247.88 MB
قسمت 01
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 633.2 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.41 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 633.92 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.58 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 612.53 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 196.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.68 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 632.32 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 174.3 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 222.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 311.72 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.47 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 254.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.16 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.6 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 241.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.27 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.67 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.3 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.44 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.4 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 654.48 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 203.81 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 311.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 261.06 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.24 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 625.43 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.12 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 628.94 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 194.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.52 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 626.26 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 195.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.12 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.65 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 144.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.45 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 635.17 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.23 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.95 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.22 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 149.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.13 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.75 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.48 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 633.72 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 220.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.03 MB
فصل 0516 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p حجم : 709.04 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 553.84 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 166.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.05 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 428.19 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p حجم : 705.97 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 500.4 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 161.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 206.44 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 428.04 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.75 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 414.35 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 157.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.54 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 429.27 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.43 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 541.37 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 158.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.81 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 428.91 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.57 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 571.2 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 168.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.04 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 349.54 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.62 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 482.86 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 146.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.52 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 415.19 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 689.22 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 552.46 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 140.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 180.15 MB
کیفیت : 720p حجم : 414.43 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p حجم : 515.07 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 400.9 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 149.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.58 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 302.49 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB 1080p حجم : 757.95 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 590.61 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 183.5 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 378.92 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 240.86 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 516.29 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 357.64 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 140.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.88 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 173.67 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 519.45 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 375.64 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 149.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.31 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 185.29 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 518.72 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 385.3 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 149.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.79 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 186.56 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 522.04 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 396.54 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 151.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.05 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 187.87 MB
قسمت 14
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 518.69 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 412.57 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 157.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.7 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 196.89 MB
قسمت 15
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 518.64 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 407.19 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 155.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.68 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 193.9 MB
قسمت 16
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 520.07 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 371 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 147.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.61 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 182.79 MB
8 برد
33 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

14
دیدگاه بگذارید

avatar
8 موضوعات نظر
6 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
9 نویسنده های نظر
م.امحمد رحمتیاروینمحمدعلیرضا نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
hassan
مهمان
hassan

کیفیت 2160 psa رو دانلود کردم ..در یک کلاف نظیر نداره ..واقعا تمیز و با کیفیت ..بیشتر از این کیفیت ها بزارید 

ali
مهمان
ali

دمتون گرم .

ali
مهمان
ali

میشه لطفا زمان بخش قسمت های بعدی سریال هارو یگید . ممنون میشم.

SAVITAR
مهمان
SAVITAR

سلام لطفا زیرنویس فصل 5 رو قرار بدین ممنون

علیرضا
مهمان
علیرضا

سلام. با نت مخابرات نمیشه از سایتتون دانلود کرد. اما با ایرانسل میشه. این مشکل رو میتونید درست کنید؟

محمد
مهمان
محمد

این سریال سانسور شدس اگه سانسور شده بگین تا دانلود نکنم

اروین
مهمان
اروین

داداش . نیست . موقع فرستادن نظر هم منشن کردن که نیست و نپرس

اروین
مهمان
اروین

1.2.3 اگه اپلود کنین ممنون میشم . فقط فصل 4و 5 هستش

محمد رحمتی
مدیر

لینک ها قرار گرفتن

م.ا
مهمان
م.ا

با سلام و تشکر دوبله این سریال چطری دانلود میشه کرد؟

Supergirl,دانلود Supergirl,دانلود سریال Supergirl,سریال Supergirl,کیفیت بلوری سریال Supergirl,فصل 4 سریال Supergirl کیفیت بلوری,زیرنویس فارسی فصل 4 سریال Supergirl,دانلود رایگان فیلم Supergirl,دانلود رایگان سریال Supergirl,پیشنمایش سریال Supergirl,خلاصه سریال Supergirl,دانلود سریال اکشن Supergirl,دانلود سریال تخیلی Supergirl,دانلود سریال Supergirl دوبله فارسی,دوبله فارسی سریال Supergirl,تمام فصل های سوپرگرل دوبله فارسی,دانلود سریال,دانلود سریال Supergirl قسمت 1 تا 22,Supergirl,دانلود مستقيم سریال Supergirl قسمت 1 تا 22,دانلود رايگان و مستقيم سریال Supergirl,دانلود زيرنويس سریال Supergirl,خلاصه سریال خارجي Supergirl قسمت 1 تا 22,نقد سریال Supergirl,عکس هاي سریال Supergirl قسمت 1 تا 22,سریال خارجي Supergirl,دانلود سریال,دانلود سریال سوپرگرل قسمت 1 تا 22,سوپرگرل قسمت 1 تا 22,دانلود مستقيم سریال سوپرگرل قسمت 1 تا 22,دانلود رايگان و مستقيم سریال سوپرگرل,دانلود زيرنويس سریال سوپرگرل قسمت 1 تا 22,خلاصه سریال خارجي سوپرگرل,نقد سریال سوپرگرل,عکس هاي سریال سوپرگرل قسمت 1 تا 22,سریال خارجي سوپرگرل

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Supergirl بدون سانسور

دانلود سریال Supergirl با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید