برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Homeland
WEB-DL
IMDb 8.3/10
در حال پخش - فصل : 8 - قسمت : 8

در یک روز عادی اتفاقی عجیب همه را شگفت زده میکند . طی یک عملیات نیروهای ویژۀ آمریکا در عراق، مردی پیدا میشود که 8 سال پیش مرگش اعلام شده بود. مردی که محاسنش بلند شده و از تمدن برای چندین سال دور بوده . آن مرد کسی نیس جز " نیکولاس برودی" .او در این 8 سال اسیر نیروهای القاعده در عراق بوده و بر اثرِ تصادف به توسط نیروهای ویژه پیدا میشود...

قسمت 08 از فصل 08 اضافه شد

کیفیت WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA اضافه شد

کیفیت WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 0112 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.47 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.37 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.5 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.43 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.59 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.74 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.65 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.59 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.67 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.4 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.78 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.76 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.65 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.41 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.61 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.43 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.83 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.8 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.88 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.75 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.5 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.79 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 307.66 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 612.96 MB
فصل 0212 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 375.68 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 348.79 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 350.7 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 350.84 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 350.44 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 350.77 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 325.61 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 350.47 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 350.95 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 350.65 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 350.42 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 385.19 MB
فصل 0312 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 200.94 MB
کیفیت : 720p حجم : 386.07 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 166.38 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.5 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 204.91 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.56 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 199.85 MB
کیفیت : 720p حجم : 323.9 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 199.77 MB
کیفیت : 720p حجم : 285.44 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 199.97 MB
کیفیت : 720p حجم : 285.76 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 184.88 MB
کیفیت : 720p حجم : 286.35 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 184.88 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.85 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 225.09 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.19 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 161.21 MB
کیفیت : 720p حجم : 324.41 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 210.56 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.4 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 226.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 421.48 MB
فصل 0412 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 168.87 MB
کیفیت : 720p حجم : 288.78 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 168.79 MB
کیفیت : 720p حجم : 288.75 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 160.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 324.05 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 185.74 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.08 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 160.77 MB
کیفیت : 720p حجم : 324.11 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 185.14 MB
کیفیت : 720p حجم : 298.64 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 185.55 MB
کیفیت : 720p حجم : 348.85 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 209.98 MB
کیفیت : 720p حجم : 348.78 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 186.26 MB
کیفیت : 720p حجم : 323.94 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 160.77 MB
کیفیت : 720p حجم : 285.88 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 161.09 MB
کیفیت : 720p حجم : 299.22 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 185.55 MB
کیفیت : 720p حجم : 375.16 MB
فصل 0512 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p x264 حجم : 180.88 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 372.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 161.84 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p x264 حجم : 265.25 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 358.76 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 198.07 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p x264 حجم : 274.85 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 433.74 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 237.36 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p x264 حجم : 175.75 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 363.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 183.08 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p x264 حجم : 185.73 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 381.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 236.61 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p x264 حجم : 208.62 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 344.16 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 179.44 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p x264 حجم : 235.57 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 367.35 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 216.89 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p x264 حجم : 188.6 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 388.71 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 183.18 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p x264 حجم : 257.64 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 411.21 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 208.2 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p x264 حجم : 185.77 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 389.13 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 202.93 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p x264 حجم : 200.45 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 445.75 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 248.76 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p x264 حجم : 200.45 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 429.66 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 200.18 MB
فصل 0612 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 373.7 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.63 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 351.76 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 358.76 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.02 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 338.45 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 364.12 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 379.08 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 338.91 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 348.8 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 324.28 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 191.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 382.24 MB
فصل 0712 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 206.88 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 251.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 435.04 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 231.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 242.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 414.14 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 198.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 248.94 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 373.43 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 221.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 281.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.31 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 178.81 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 219.48 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 371.84 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 209.38 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 255.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 451.89 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 193.52 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 265.42 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 396.73 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 179.45 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 220.36 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 376.1 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 178.82 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 217.09 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 349.03 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 227.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 269.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 433.5 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 186.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 272.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 390.52 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 180.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 236.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 462.21 MB
فصل 088 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 740.95 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 744.14 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 228.25 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 434.17 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 296.81 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 781.94 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 612.15 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 186.39 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 354.74 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 240.57 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 630.8 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 682.13 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 184.61 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 369.83 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 242.18 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 574.13 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 735.61 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 230.42 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 336.43 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 301.76 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 549.82 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 846.22 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 247.16 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 336.36 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 322.14 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 762.91 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 716.74 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 204.1 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 390.81 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 264.08 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 693.66 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 868.87 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 244.13 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 406.65 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 318.37 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 581.31 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 681.75 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 188.78 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 356.83 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 248.28 MB
دریافت 5 گلدن گلاب
55 برد و 172 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

شما بیشتر از کدام استفاده می کنید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

10
دیدگاه بگذارید

avatar
5 موضوعات نظر
5 پاسخ ها این موضوع
1 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
6 نویسنده های نظر
امیرایمانمحمد رحمتیaliYasin نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
سعید
مهمان
سعید

زیرنویس فصل 8 نمیاد؟؟ لطفا بزارید ممنون

ali
مهمان
ali

سلام خیلی ممنون بابت کیفیت 1080 . در صورت امکان Project Blue Book هم قرار دهید 

محمد رحمتی
مدیر
ایمان
مهمان
ایمان

سایت خوبی دارین ممنون.

ایمان
مهمان
ایمان

من سرعت دانلودم ده مگ بر ثانیه هستش ولی از سایت شما 200 کیلوبایت دارم دانلود میکنم 🙁

امیر
مهمان
امیر

سایتتون عالیه واقعا خسته نباشید

Homeland, دانلود رايگان فصل 1 سريال Homeland, دانلود زيرنويس فارسي فصل 1 تا 7 سريال Homeland, دانلود سريال Homeland تمام فصل ها, دانلود سريال هوملند فصل 1 تا 7, دانلود فصل 7 سريال Homeland, دانلود فصل 8 سريال Homeland, دانلود فصل 1 تا 7 سریال Homeland , دانلود فصل 1 تا 8 سريال Homeland, دانلود فصل 1 تا 7 سريال Homeland با زيرنويس فارسي, دانلود فصل 7 سريال Homeland با لينک مستقيم, پرشين دانلود, فصل اول تا هفتم سريال Homeland ,

| | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Homeland بدون سانسور

دانلود سریال Homeland با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید