برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Doctor Who
WEB-DL
IMDb 8.6/10
در حال پخش - فصل : 12 - قسمت : 10

دکتر هو (Doctor Who) سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال در مورد مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است، موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم.

قسمت 10 از فصل 12 اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 0113 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 150.39 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.54 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.83 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.64 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 150.02 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 150.94 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.54 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.21 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 149.74 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.23 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 150.32 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 150.23 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 150.89 MB
فصل 0213 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 150.62 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.63 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.66 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.54 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 151.07 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 151.14 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.71 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.69 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 151.22 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.66 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 150.27 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 150.40 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 151.24 MB
فصل 0313 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 150.67 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.84 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.85 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 151.17 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 150.99 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 150.12 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 151.00 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.82 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 150.05 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.33 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 150.90 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 151.23 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 152.45 MB
فصل 0413 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 151.56 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 151.65 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.48 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.45 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 150.54 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 150.71 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.76 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.12 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 150.88 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.41 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 151.83 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 150.95 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 155.86 MB
فصل 0513 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 198.46 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 149.96 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 149.72 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 149.79 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 150.02 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 151.64 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.63 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.12 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 150.95 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 151.29 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 149.98 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 151.85 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 171.74 MB
فصل 0613 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 139.44 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 142.09 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 140.38 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 151.69 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 141.00 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 141.75 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 141.21 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 159.26 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 140.46 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 149.73 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 152.45 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 350.24 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 350.38 MB
فصل 0713 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 160.80 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.82 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.77 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.94 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 150.97 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 200.65 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.85 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.88 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 151.00 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.98 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 167.12 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 150.75 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 150.99 MB
فصل 0813 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 285.31 MB
کیفیت : 720p حجم : 550.99 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 160.72 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.88 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 160.72 MB
کیفیت : 720p حجم : 324.10 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 165.54 MB
کیفیت : 720p حجم : 285.99 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 178.79 MB
کیفیت : 720p حجم : 324.37 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 185.97 MB
کیفیت : 720p حجم : 299.11 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 160.77 MB
کیفیت : 720p حجم : 298.96 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 160.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 285.65 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 150.79 MB
کیفیت : 720p حجم : 275.82 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 200.10 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.93 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 160.92 MB
کیفیت : 720p حجم : 286.02 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 201.18 MB
کیفیت : 720p حجم : 398.97 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 200.62 MB
کیفیت : 720p حجم : 385.39 MB
فصل 0913 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p x264 حجم : 181.56 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 338.79 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 163.31 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p x264 حجم : 188.51 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 352.45 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 169.57 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p x264 حجم : 191.30 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 322.23 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 179.11 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p x264 حجم : 169.75 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 315.39 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 156.31 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p x264 حجم : 234.73 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 333.07 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 226.39 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p x264 حجم : 160.78 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 336.09 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 191.97 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p x264 حجم : 197.14 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 334.47 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 182.79 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p x264 حجم : 186.82 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 340.65 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 178.86 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p x264 حجم : 189.47 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.70 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 183.48 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p x264 حجم : 199.19 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 348.67 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 203.87 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p x264 حجم : 210.96 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 395.07 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 214.32 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p x264 حجم : 200.47 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 449.88 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 257.24 MB
قسمت
کیفیت : 480p x264 حجم : 185.56 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 414.33 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 313.52 MB
فصل 1013 قسمت
قسمت 00
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 236.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 281.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 423.53 MB
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 219.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 263.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 348.80 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 245.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 324.03 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.60 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.68 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 181.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.97 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.60 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.10 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.20 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178.30 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 324.04 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.95 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.40 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.06 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.10 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.21 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.20 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 203.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.09 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 316.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 318.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 423.47 MB
فصل 1111 قسمت
قسمت 00
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 243.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 314.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 427.07 MB
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 244.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 263.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 453.74 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 218.40 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 237.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 359.42 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 202.21 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 224.61 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 401.67 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 206.50 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 227.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 401.23 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 247.49 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 278.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 421.22 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 239.32 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 265.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 421.58 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 228.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 253.60 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 401.98 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 253.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 294.75 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 391.21 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 229.25 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 217.30 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 415.19 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 235.32 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 222.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 412.01 MB
فصل 1211 قسمت
قسمت 00
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 341.11 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 318.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 501.64 MB
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 1080p X265 | PSA حجم : 699.89 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 | PSA حجم : 316.97 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 294.08 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 1080p X265 | PSA حجم : 658.58 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 | PSA حجم : 296.78 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 239.83 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 1080p X265 | PSA حجم : 605.74 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 | PSA حجم : 286.46 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 252.71 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 1080p X265 | PSA حجم : 557.89 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 | PSA حجم : 258.61 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 245.35 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 1080p X265 6CH | PSA حجم : 517 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 2CH | PSA حجم : 231 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 | RMT حجم : 229.84 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 217.41 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 621.86 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 644.93 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 307.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 364.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 275.37 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 613.22 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 522.78 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 359.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.28 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 620.44 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 522.42 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 363.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 206.13 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p x264 حجم : 616.54 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 648.67 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 299.81 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 361.33 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 265.86 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x264 حجم : 820.45 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 723.64 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 275.52 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 482.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 284.13 MB
۱۱۵ در & ۲۰۴ نامزدی پیروز شد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Doctor Who, دانلود Doctor Who, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Doctor Who, دانلود رایگان سریال Doctor Who, سریال Doctor Who کامل , دانلود سریال Doctor Who با لینک مستقیم, دانلود سریال Doctor Who با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Doctor Who 2005 با زیرنویس فارسی,

سریال doctor who 2005,سریال doctor who فصل 12,serial doctor who,serial doctor who online,سریال دکتر who,دانلود سریال doctor who دوبله فارسی,دانلود سریال doctor who کامل,دانلود سریال doctor who season 11,دانلود سریال doctor who فصل اول دوبله فارسی,دانلود سریال doctor who با کیفیت 720p,دانلود سریال doctor who فصل 11,دانلود سریال doctor who فصل اول,زیرنویس سریال doctor who,دانلود سریال doctor who با زیرنویس فارسی,دانلود سریال doctor who با دوبله فارسی,دانلود زیرنویس سریال doctor who,دانلود رایگان سریال doctor who,زیرنویس فارسی سریال doctor who,دانلود زیرنویس فارسی سریال doctor who

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Doctor Who بدون سانسور

دانلود سریال Doctor Who با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید