برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Grey's Anatomy
WEBRip
IMDb 7.6/10
در حال پخش - فصل : 16 - قسمت : 19

داستان اصلی این مجموعه تلویزیونی پیرامون زندگی چند دانشجوی پزشکی است که برای ادامه تحصیل و کسب تخصص جراحی به بیمارستان Grace شهر سیاتل ایالت واشینگتن آمریکا وارد می‌شوند. شخصیت اصلی داستان که در ضمن راوی داستان نیز هست، دختری به نام Meredith Grey است. عنوان سریال به تناسب نام این شخصیت انتخاب شده، اگر چه شباهت ظریفی با عنوان کتاب آناتومی گری (منبع مشهور علم آناتومی) دارد…

قسمت 19 از فصل 16 اضافه شد

کیفیت WEBRip 1080p_720 X265 | PSA اضافه شد

کیفیت WEBRip 480p | RMT اضاف شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 019 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 138.95 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 137.06 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 138.99 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 138.84 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 137.94 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 137.82 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 130.66 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 137 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 141.91 MB
فصل 0226 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 128.86 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 128.91 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 128.87 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 128.94 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 128.76 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 128.94 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 128.81 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 128.81 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 128.73 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 128.94 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 128.78 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 128.93 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 128.77 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 128.82 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 128.93 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 128.75 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 128.79 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 128.99 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 128.91 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 128.94 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 129 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 128.81 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 128.86 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 128.96 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 129.01 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 257.51 MB
فصل 0325 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 128.85 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 128.79 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 128.76 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 128.76 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 128.94 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 128.78 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 128.75 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 128.83 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 128.74 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 128.94 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 129.02 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 128.89 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 128.72 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 128.94 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 128.77 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 128.99 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 129.02 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 129 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 128.87 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 128.76 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 129.03 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 128.99 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 128.89 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 128.93 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 128.63 MB
فصل 0417 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 128.98 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 128.89 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 128.87 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 128.83 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 128.77 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 128.67 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 128.63 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 128.65 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 128.86 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 128.75 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 129.05 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 128.88 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 128.82 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 128.66 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 128.86 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 128.82 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 128.83 MB
فصل 0524 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 142.67 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 142.77 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 140.16 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 138.68 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 138.4 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 139.84 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 138.69 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 137.94 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 138.54 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 140.01 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 140.06 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 139.98 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 140.06 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 139.55 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 139.62 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 140.1 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 137.94 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 139.76 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 140.1 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 139.11 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 138.22 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 138.82 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 138.57 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 138.96 MB
فصل 0623 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 283.97 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 136.29 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 137.42 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 138.31 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 136.15 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 136.66 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 136.79 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 136.82 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 140.27 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 136.87 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 137.03 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 137.49 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 137.02 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 136.85 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 137 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 137.21 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 137.13 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 137.16 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 137.08 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 137.15 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 137.16 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 132.23 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 137.07 MB
فصل 0722 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 131.36 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 130.78 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 129.22 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 129.8 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 130 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 129.91 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 132.38 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 130.85 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 130.8 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 140.23 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 139.57 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 140.91 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 142.6 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 139.65 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 139.7 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 140.62 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 349.43 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 349.81 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 141.19 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 140.55 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 140.76 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 141.29 MB
فصل 0823 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 296.83 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 141.39 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 141.59 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 139.67 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 139.45 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 140.03 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 139.27 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 139.94 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 139.43 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 162.5 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 139.71 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 139.76 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 295.85 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 154.86 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 151.48 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 150.68 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 148.86 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 137.18 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 166.45 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 140.4 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 145.18 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 142.64 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 150.73 MB
فصل 0924 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 151.04 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.8 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.95 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.82 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 150.79 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 150.94 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 151.06 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.84 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 150.93 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.86 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 155.93 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 166.45 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 166.58 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 149.94 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 151.04 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 145.43 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 150.91 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 150.93 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 150.96 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 152.18 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 158.27 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 164.95 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 162.17 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 152.02 MB
فصل 1023 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 325.13 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 164.82 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 164.94 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 165.87 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 160.08 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.92 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.92 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 127.76 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 146.36 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 154.28 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 150.94 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 161.91 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 160.09 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 150.92 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 165.07 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 150.83 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 150.89 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 153.84 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 145.37 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 147.37 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 141.99 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 140.62 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 176.62 MB
فصل 1224 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p x264 حجم : 201.54 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 310.84 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p x264 حجم : 202.01 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 305.94 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p x264 حجم : 179.93 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 306.65 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p x264 حجم : 186.03 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 306.75 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p x264 حجم : 159.4 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 306.4 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p x264 حجم : 181.44 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.06 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.91 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.34 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.85 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 314.09 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.86 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.32 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p x264 حجم : 170.58 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 315.23 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p x264 حجم : 176.99 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.34 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p x264 حجم : 176.73 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 299.22 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.82 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 299.26 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.81 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 316.42 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p x264 حجم : 166.02 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 330.13 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p x264 حجم : 170.02 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 332.55 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.98 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 329.66 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.95 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.85 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p x264 حجم : 141.84 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 354.99 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.85 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 310.51 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p x264 حجم : 179.38 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 332.03 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.92 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 335.54 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p x264 حجم : 151 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 327.58 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.91 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 328.62 MB
فصل 1324 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 138.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 164.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.04 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 173.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.21 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.29 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 143.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 182.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.4 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.03 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 194.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.22 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 141.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 169.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.84 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 214.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 261.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 273.95 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 203.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.1 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.08 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.27 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 191.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.1 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.06 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.12 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.27 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.07 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.22 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 144.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 174.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.11 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.32 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.4 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.3 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.2 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.15 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.22 MB
فصل 1424 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.34 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 242.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.04 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.19 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 291.41 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 261.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 291 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 262.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.62 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 230.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 286.92 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 257.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.27 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 213.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 289.93 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.44 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 241.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 292.96 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.3 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 264.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.84 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.99 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.79 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 243.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.2 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 144.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 319.16 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.9 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.42 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 180.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 194.1 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 298.49 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.11 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.29 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.9 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 224.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 235.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.04 MB
فصل 1525 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 253.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.64 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.59 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.35 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.49 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 234.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.27 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.91 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.87 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.13 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 203.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.95 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 149.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.99 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 203.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 318.78 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 317.47 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 220.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.85 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 291.84 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.34 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.61 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.9 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 144.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.01 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.43 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 157.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 203.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.45 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 190.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.28 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.75 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 157.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.37 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.78 MB
قسمت 25
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.79 MB
فصل 1619 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 715.11 MB
کیفیت : 480p حجم : 159.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 203.08 MB
کیفیت : 720p حجم : 434.14 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 714.16 MB
کیفیت : 480p حجم : 177.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 226.8 MB
کیفیت : 720p حجم : 434.72 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 716.88 MB
کیفیت : 480p حجم : 172.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 220.74 MB
کیفیت : 720p حجم : 434.82 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 710.55 MB
کیفیت : 480p حجم : 168.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.71 MB
کیفیت : 720p حجم : 432.17 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 699.7 MB
کیفیت : 480p حجم : 150.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 191.22 MB
کیفیت : 720p حجم : 419.5 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 699.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 169.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.95 MB
کیفیت : 720p حجم : 358.09 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 699.63 MB
کیفیت : 480p حجم : 165.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.06 MB
کیفیت : 720p حجم : 402.71 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 724.39 MB
کیفیت : 480p حجم : 149.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.12 MB
کیفیت : 720p حجم : 403.58 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 699.77 MB
کیفیت : 480p حجم : 182.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.45 MB
کیفیت : 720p حجم : 427 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 534.76 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 655.18 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 156.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 264.88 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 192.1 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 536.47 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 442.83 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 160.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.49 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 200.26 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 535.51 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 487.12 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 160.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.18 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 202.44 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 758.51 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 489.6 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 151.28 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 314.6 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 181.69 MB
قسمت 14
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 534.89 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 522.19 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 161.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.76 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 198.03 MB
قسمت 15
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 536.75 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 543.21 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 169.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.92 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 209.27 MB
قسمت 16
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 529.76 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 613.81 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 159.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.49 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 196.1 MB
قسمت 17
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 531.06 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 495.65 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 151.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.64 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 188.92 MB
قسمت 18
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 536.81 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 564.98 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 169.67 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 314.64 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 209.9 MB
قسمت 19
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 536.87 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 486.88 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 158.32 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 314.76 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 201.58 MB
برنده ۲ گلدن گلوب. ۷۰ نامزد دیگر در سن ۲۲۱ نامزدی پیروز شدند.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Grey's Anatomy, دانلود Grey's Anatomy, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Grey's Anatomy, دانلود رایگان سریال Grey's Anatomy, سریال Grey's Anatomy کامل , دانلود سریال Grey's Anatomy با لینک مستقیم, دانلود سریال Grey's Anatomy با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Grey's Anatomy 2005 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Greys Anatomy بدون سانسور

دانلود سریال Greys Anatomy با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید