برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال MacGyver
WEBRip
IMDb 5.2/10
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 8

داستان سریال در مورد جوانی بنوام آنگوس مک‌گایور است که یک سازمان مخفی و زیرزمینی را تاسیس می کند که در آن با بهره بردن از استعداد خود در راه های غیرمتعارف مشکلات را حل کرده و از وقوع فاجعه های زیان‌بار جلوگیری میکند...

قسمت 08 از فصل 04 اضافه شد

فصل 04 اضافه شد

دانلود از سرور tvto.ga با ترافیک نیم بها حساب می شود
جستجوی زیرنویس
فصل 0121 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.26 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.06 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 273.95 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 274.24 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 274.26 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.06 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.05 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.04 MB
قسمت 09
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.31 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.09 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.38 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.3 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.11 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.19 MB
قسمت 15
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.05 MB
قسمت 16
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.02 MB
قسمت 17
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.21 MB
قسمت 18
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 298.93 MB
قسمت 19
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.35 MB
قسمت 20
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.18 MB
قسمت 21
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.24 MB
فصل 0223 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 243.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.96 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.11 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 214.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.3 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.55 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.12 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 278.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.75 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 231.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.41 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.2 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.51 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.67 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 227.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.54 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 226.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.68 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.88 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 211.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.75 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.55 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 209.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.67 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 220.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.13 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.37 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.84 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 262.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.13 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 314.58 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 268.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.66 MB
فصل 0322 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 263.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 317.99 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 245.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.1 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 293.59 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 246.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.71 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 212.38 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 298.48 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 204.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.99 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 273.79 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 313.88 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 205.48 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 310.16 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 224.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.73 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 189.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.41 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 190.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 314.87 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.49 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 269.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.84 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.87 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 263.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.79 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 258.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 319.9 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 208.63 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 307.84 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.99 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 195.1 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 320.48 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 235.43 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 299.24 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 315.75 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.2 MB
فصل 048 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 527.44 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 725.3 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 216.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.09 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 279.14 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 966.63 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 697.64 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 208.81 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 305.99 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 266.91 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 509.27 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 670.48 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 209.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 291.8 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 272.25 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 512.63 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 657.26 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 196.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 293.65 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 248.56 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 494.53 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 555.41 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 194.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 288.46 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 251.47 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 521.2 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 956.15 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 229.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.55 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 308.39 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 497.29 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 534.35 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 153.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 289.96 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 193.32 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 531.62 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 643.21 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 206.33 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 311.7 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 259.55 MB
نامزد دریافت جایزه امی شد. یک چهارم دیگر در ۲ نامزدی پیروز شد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

شما بیشتر از کدام استفاده می کنید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

2
دیدگاه بگذارید

avatar
1 موضوعات نظر
1 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
2 نویسنده های نظر
محمد رحمتیamir نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
amir
مهمان
amir

امکانش هست فصل 1 تا 3 رو هم با کیفیت 1080 قرار بدید

MacGyver, دانلود MacGyver, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال MacGyver, دانلود رایگان سریال MacGyver, سریال MacGyver کامل , دانلود سریال MacGyver با لینک مستقیم, دانلود سریال MacGyver با زیرنویس فارسی, دانلود سریال MacGyver 2016 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال MacGyver بدون سانسور

دانلود سریال MacGyver با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید