برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Man with a Plan
WEBRip
IMDb 6.9/10 - 7287
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 10
3 رای 9٫33

داستان سریال در مورد مردی است که همسرش بدلیل مشغله کاری او و بچه را در خانه تنها گذاشته و حالا او باید از بچه مراقبت کند. وی حالا متوجه میشود که پدر بودن سخت‌تر از آن چیزیست که فکرش را میکرد، بنابراین جهت در دست گرفتن کنترل اوضاع تصمیم میگیرد طبق برنامه ریزی های خاص پیش برود و...

قسمت 10 از فصل 04 اضافه شد

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0122 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p x264 حجم : 75.47 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 127.99 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 140.51 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 105.85 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 134.90 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 165.23 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 100.64 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 127.66 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 161.31 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 93.42 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 117.03 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 165.26 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 93.95 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 119.69 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 156.30 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 91.38 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 114.33 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 161.52 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 93.77 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 116.70 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 162.06 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 81.98 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 100.56 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 165.44 MB
قسمت 09
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 80.69 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 101.07 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 155.51 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 86.68 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 109.03 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 140.61 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 76.70 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 95.38 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 146.37 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 89.08 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 111.44 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 152.86 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 81.59 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 101.09 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 151.23 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 87.54 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 109.40 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 146.73 MB
قسمت 15
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 98.21 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 124.86 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 152.92 MB
قسمت 16
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 87.88 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 110.16 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 152.15 MB
قسمت 17
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 92.50 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 115.60 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 151.77 MB
قسمت 18
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 96.13 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 120.75 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 151.76 MB
قسمت 19
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 90.75 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 112.83 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 149.08 MB
قسمت 20
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 94.95 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 118.29 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 148.43 MB
قسمت 21
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 92.08 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 113.74 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 146.47 MB
قسمت 22
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 88.73 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 108.04 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 148.67 MB
ورود به پوشه
فصل 0221 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 78.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 100.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 151.29 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 85.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 113.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 151.44 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 88.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 116.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 151.37 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 91.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 122.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 141.92 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 123.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 152.62 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 127.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 148.82 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 79.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 105.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 151.06 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 101.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 139.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.41 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 84.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 147.43 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 91.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 121.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.68 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 88.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 116.40 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 157.09 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 81.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 107.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 143.94 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 88.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 118.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.08 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 92.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 123.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 157.02 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 91.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 123.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 157.19 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 96.30 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 128.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 156.69 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 82.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 123.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.34 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 104.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 127.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 157.30 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 129.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.42 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 96.90 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 134.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.62 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 91.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 121.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 153.65 MB
ورود به پوشه
فصل 0313 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 85.40 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 113.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 153.80 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 88.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 117.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 152.09 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 90.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 123.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 151.27 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 85.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 113.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 151.58 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 84.08 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 156.49 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 82.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 147.01 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 87.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 117.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 148.95 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 81.77 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 110.16 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 151.40 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 96.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 131.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 152.12 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 86.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 114.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 151.78 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 82.53 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 110.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 151.25 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 127.40 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.82 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 87.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 118.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 149.36 MB
ورود به پوشه
فصل 0410 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 263.25 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 276.27 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 79.36 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 154.29 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 104.28 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 258.03 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 322.77 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 89.25 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 152.87 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 119.6 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 259.49 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 317.12 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 86.17 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 153.63 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 113.3 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 257.67 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 290.85 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 84.04 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 147.08 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 110.8 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 331.52 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 215.6 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 86.69 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 162.85 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 117.25 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 1080p X264 حجم : 352.04 MB
کیفیت : HDTV 1080p X265 حجم : 213.47 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 84.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 163.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 113.22 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 1080p X264 حجم : 575.04 MB
کیفیت : HDTV 1080p X265 حجم : 351.41 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 180.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 187.48 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 1080p X264 حجم : 406.27 MB
کیفیت : HDTV 1080p X265 حجم : 248.94 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 88.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 169.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 132.07 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 1080p X264 حجم : 397.05 MB
کیفیت : HDTV 1080p X265 حجم : 248.46 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 904.74 KB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 189.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 133.83 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 1080p X264 حجم : 302.16 MB
کیفیت : HDTV 1080p X265 حجم : 184.83 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 74.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 1.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 99.1 MB

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Man with a Plan, دانلود Man with a Plan, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Man with a Plan, دانلود رایگان سریال Man with a Plan, سریال Man with a Plan کامل , دانلود سریال Man with a Plan با لینک مستقیم, دانلود سریال Man with a Plan با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Man with a Plan 2016 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Man with a Plan بدون سانسور

دانلود سریال Man with a Plan با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید