برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال American Dad!
WEB-DL
IMDb 7.3/10 - 112933
در حال پخش - فصل : 17 - قسمت : 7
4 رای 6٫00

استن اسمیت که برای فعالیت تروریستی کار می‌کند و به طور مداوم در حال آماده‌باش برای فعالیت تروریستی است، به حد افراط می‌رود تا از آسیب آمریکا به آسیب دیدن کند؛ همانطور که در دستور رنگ هشدار دهنده وحشت در یخچال او مشهود است، و هر زمان که نان تست بالا می‌آید، واکنش‌های مفصل زانو در تستر را نشان می‌دهد. خانواده اسمیت علاوه بر همسر استن و فرزند نوجوانش دارای دو عضو غیر متعارف است. راجر، یک فرد فضایی طعنه‌آمیز، که استن را از منطقه ۵۱ نجات داد، از این حقیقت که او اجازه ترک خانه را ندارد عصبانی است، و به همین دلیل او به نوشیدن شراب و سیگار کشیدن کاهش‌یافته است؛ و کلاوس، یک ماهی شهوانی، یک ماهی شور آلمانی؛ و در نتیجه آزمایش C.I.A. به طور جدی اشتباه شده‌است، جایی که the تلاش کرد تا به یک مرد آلمانی یک ماهی بدهد. پسر استن، یک نوجوان dorky است که سعی می‌کند خونسرد باشد. همسر او زندگی گذشته‌اش از رابطه جنسی و مواد مخدر را داشته‌است.

قسمت 7 از فصل 17 اضافه شد

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0123 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 72.42 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 72.56 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 72.57 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 72.58 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 72.6 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 72.63 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 72.61 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 72.6 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 72.64 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 72.48 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 72.58 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 72.45 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 72.47 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 72.57 MB
ورود به پوشه
فصل 0219 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 72.44 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 72.59 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 72.51 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 72.51 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 72.57 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 72.78 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 72.74 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 72.62 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 72.64 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 72.61 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 74.88 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 72.6 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 72.56 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 72.63 MB
ورود به پوشه
فصل 0316 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 72.58 MB
قسمت 02
کیفیت : DVDRip حجم : 72.56 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 72.51 MB
قسمت 04
کیفیت : DVDRip حجم : 72.58 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.62 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 72.48 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 72.97 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 72.22 MB
قسمت 10
کیفیت : DVDRip حجم : 72.6 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 72.55 MB
قسمت 13
کیفیت : DVDRip حجم : 72.41 MB
قسمت 14
کیفیت : DVDRip حجم : 72.58 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 70.9 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 72.58 MB
ورود به پوشه
فصل 0420 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 74.75 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.71 MB
قسمت 06
کیفیت : DVDRip حجم : 72.65 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 70.38 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 69.84 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 70.13 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 72.13 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 70.11 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 70.63 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 70.26 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 70.39 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 70.27 MB
قسمت 16
کیفیت : DVDRip حجم : 70.23 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 70.26 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 70.1 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 72.18 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 69.74 MB
ورود به پوشه
فصل 0518 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 72.02 MB
قسمت 02
حجم : 70.23 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 70.25 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 70.21 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 70.2 MB
قسمت 06
حجم : 70.16 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 72.03 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 69.88 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 70.2 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 69.86 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 70.23 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 70.17 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 70.23 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 70.3 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 72.35 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 70.29 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV حجم : 70.18 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 70.24 MB
ورود به پوشه
فصل 0619 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 70.27 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 70.33 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 70.31 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 72.13 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV حجم : 72.58 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 72.3 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV حجم : 72.21 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV حجم : 72.14 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 72.12 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 72.47 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV حجم : 72.51 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV حجم : 72.26 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 70.15 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 72.59 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 72.47 MB
ورود به پوشه
فصل 0718 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 52.36 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 52.08 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 51.47 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 51.5 MB
قسمت 05
حجم : 51.66 MB
قسمت 06
حجم : 51.46 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 51.51 MB
قسمت 08
حجم : 54.12 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 87.98 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 48 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 58.63 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 61.49 MB
قسمت 13
حجم : 53.73 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 58.84 MB
قسمت 15
حجم : 174.9 MB
قسمت 16
حجم : 56.14 MB
قسمت 17
حجم : 77.57 MB
قسمت 18
حجم : 62.15 MB
ورود به پوشه
فصل 0819 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 53.63 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 53.93 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 53.82 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 56.43 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 56.56 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 56.43 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 55.44 MB
قسمت 08
حجم : 50.66 MB
قسمت 09
حجم : 58.42 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 55.41 MB
قسمت 11
حجم : 50.81 MB
قسمت 12
حجم : 60.95 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 55.37 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 50.16 MB
قسمت 15
حجم : 55.49 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 55.56 MB
قسمت 17
حجم : 61.58 MB
قسمت 18
حجم : 69.99 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 55.45 MB
ورود به پوشه
فصل 0920 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 58.99 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 58.82 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 319.89 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 60.4 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 45.76 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 55.36 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 48.88 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 96.63 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 58.29 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 93.82 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 50.01 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 57.56 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 56.46 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 52.53 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 55.48 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 54.81 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 55.23 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 48.74 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 55.43 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 60.33 MB
ورود به پوشه
فصل 1020 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.14 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.1 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.99 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.14 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.75 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.05 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.24 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.14 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.7 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.06 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.23 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.28 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.8 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.21 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.23 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.24 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.99 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.2 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.26 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.1 MB
ورود به پوشه
فصل 1115 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 67.55 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 64.61 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 58.98 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 73.57 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 60.33 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 70.33 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 66.12 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 61.61 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 46.22 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 59.61 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 56.33 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 55.48 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 55.54 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 55.49 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 58.76 MB
ورود به پوشه
فصل 1222 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 56.88 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 55.46 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 55.44 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 55.38 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 55.55 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 64.73 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 55.52 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 55.45 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 63.03 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 97.04 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 55.43 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 55.41 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 55.53 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 55.51 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 55.63 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 55.39 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 55.46 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 55.42 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 51.02 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 55.43 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 55.52 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 68.26 MB
ورود به پوشه
فصل 1322 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 58.28 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 56.44 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 50.9 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 43.23 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 58.34 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 49.32 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 134.05 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 52.47 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 62.94 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p حجم : 58.3 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 45.91 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 66.9 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 53.8 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 68.71 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 56.4 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 63.93 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p حجم : 63.08 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 58.28 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p حجم : 50.45 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 67.52 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 54.96 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 73.18 MB
ورود به پوشه
فصل 1422 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p حجم : 121.13 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p حجم : 52.4 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p حجم : 41.58 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p حجم : 64.89 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p حجم : 56.8 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p حجم : 49.42 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p حجم : 76.73 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p حجم : 79.38 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p حجم : 68.06 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p حجم : 51.03 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p حجم : 54.23 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p حجم : 56.34 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p حجم : 49.64 MB
قسمت 14
کیفیت : WEB 480p حجم : 50.56 MB
قسمت 15
کیفیت : WEB 480p حجم : 52.23 MB
قسمت 16
کیفیت : WEB 480p حجم : 51.52 MB
قسمت 17
کیفیت : WEB 480p حجم : 72.76 MB
قسمت 18
کیفیت : WEB 480p حجم : 52.85 MB
قسمت 19
کیفیت : WEB 480p حجم : 57.12 MB
قسمت 20
کیفیت : WEB 480p حجم : 44.84 MB
قسمت 21
کیفیت : WEB 480p حجم : 61.73 MB
قسمت 22
کیفیت : WEB 480p حجم : 59.8 MB
ورود به پوشه
فصل 1522 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.17 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.81 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.01 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.97 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.1 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.1 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.15 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.34 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.79 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.94 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.84 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.53 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB 480p حجم : 82.88 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.13 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.43 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.01 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.21 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.1 MB
قسمت 19
کیفیت : WEB 480p حجم : 84.35 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.45 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.04 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.01 MB
ورود به پوشه
فصل 1620 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.05 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.84 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.05 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.1 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.11 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.86 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.84 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.06 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.94 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 83.1 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.96 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.02 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.04 MB
قسمت 15
کیفیت : WEBRip 720p حجم : 84.63 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.15 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.84 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.67 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.87 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.84 MB
ورود به پوشه
فصل 177 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 259.29 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 200.6 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 61.03 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 154.84 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 99.66 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 57.74 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 262.56 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 188.17 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 56.52 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 154.5 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 99.56 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 56.39 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 262.62 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 148.76 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 45.53 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 154.76 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 99.4 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 159.63 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 148.74 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 64.16 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 101.26 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 97.21 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 117.05 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 127.55 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 51.53 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 79.56 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 83.38 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 189.41 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 166.72 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 71.59 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 116.66 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 106.41 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 121.36 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 50.74 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 78.35 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 80.29 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265
ورود به پوشه
فصل 1 قسمت
قسمت
حجم : 116.24 MB
نامزد ۴ شب مراسم امی. یک پیروزی دیگر در ۱ نوامبر به پیروزی رسید.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

5
دیدگاه بگذارید

avatar
2 موضوعات نظر
3 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
2 نویسنده های نظر
Yasinحامد نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
حامد
مهمان
حامد

اقا لطفا فصل جدیدشم بزارید اومدع

Yasin
مدیر

اضافه شد

حامد
مهمان
حامد

دمت گرم عشقید بخدا😍

حامد
مهمان
حامد

ادمین pahe فصل های این سریالو ب جز فصل 1 2 3 4 6 انکود کرده میشه لطف کنی قرار بدی؟ با این کیفیت حال نمیده واقعا 🙁 سیمپسونارو کیفیت مختلف گذاشتی اینم اگ میشه بزارید

Yasin
مدیر

باشه اضافه میکنم

American Dad!, دانلود American Dad!, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال American Dad!, دانلود رایگان سریال American Dad!, سریال American Dad! کامل , دانلود سریال American Dad! با لینک مستقیم, دانلود سریال American Dad! با زیرنویس فارسی, دانلود سریال American Dad! 2005 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال American Dad بدون سانسور

دانلود سریال American Dad با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید