برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال New Amsterdam
HDTV
IMDb 8.1/10
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 2 - قسمت : 17

دکتر مکس گودوین درخشان ، جذاب و مدیر جدید پزشکی در قدیمی ترین بیمارستان عمومی آمریکا است. در حالی که وی برای رعایت مراقبت های استثنایی در حال برهم زدن بوروکراسی است ، پزشکان و کارمندان چندان مطمئن نیستند. آنها قبلاً این را شنیده اند ، و هیچ کس دیگر آن وعده ها را عملی نکرده است. عدم استفاده از "نه" برای پاسخ ، ماكس وضع موجود را مختل می كند و ثابت می كند كه هیچ كس متوقف نخواهد شد تا زندگی جدیدی را در این بیمارستان كافی ، تحت تأمین مالی و تحت تأثیر قرار نگیرد - تنها شخصی كه در جهان توانایی درمان بیماران ابولا ، زندانیان از رایكر را دارد. جزیره و رئیس جمهور ایالات متحده همه زیر یک سقف هستند - و آن را به شکوه و جلال که آن را بر روی نقشه قرار داده است برگردانید. با الهام از Bellevue در شهر نیویورک.

قسمت 17 از فصل 02 اضافه شد

دانلود از سرور tvto.ga با ترافیک نیم بها حساب می شود
جستجوی زیرنویس
فصل 0122 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 234.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.27 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.7 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.96 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.2 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 206.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.63 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.64 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 183.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.65 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 186.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.25 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.1 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 213.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.9 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 137.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 173.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.54 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 183.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.41 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 138.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 174.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.69 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.37 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 143.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 180.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.38 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.03 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 141.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 179.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.95 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.83 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 157.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.26 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.47 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.7 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.86 MB
فصل 0217 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 710.1 MB
کیفیت : 480p حجم : 162.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 434.4 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 716.87 MB
کیفیت : 480p حجم : 167.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 213.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 434.11 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 695.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 146.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 186.04 MB
کیفیت : 720p حجم : 434.2 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 697.63 MB
کیفیت : 480p حجم : 179.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 237.05 MB
کیفیت : 720p حجم : 434.09 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 699.12 MB
کیفیت : 480p حجم : 139.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 177.54 MB
کیفیت : 720p حجم : 433.76 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 699.37 MB
کیفیت : 480p حجم : 168.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 213.42 MB
کیفیت : 720p حجم : 433.75 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 699.37 MB
کیفیت : 480p حجم : 136.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 174.9 MB
کیفیت : 720p حجم : 368.16 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 638.85 MB
کیفیت : 480p حجم : 141.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178.3 MB
کیفیت : 720p حجم : 420.54 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.22 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.25 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.79 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 202.24 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x264 حجم : 537.07 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 445.36 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 146.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.26 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 185.46 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 531.25 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 495.93 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 166.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 305.7 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 213.31 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 588.59 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 495.1 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 164.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.74 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 209.53 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 535.14 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 477.49 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 152.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.12 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 193.57 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 521.41 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 487.75 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 158.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.37 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 198.58 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 517.67 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 449.66 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 143.14 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 308.31 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.49 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.62 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 399.25 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 130.49 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 309.46 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 165.24 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 535.67 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 447.05 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 139.25 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 170.66 KB
کیفیت : 720p x265 حجم : 176.51 MB
 • منتشر کننده :

  پرشین دانلود

 • نام فیلم :

  New Amsterdam

 • امتیاز :

  8.1

 • تعداد رای :

  13,391

 • امتیاز متاکریتیک :

  63

 • فرمت :

  MKV

 • سال انتشار :
 • حجم :

  300, 200 MB

 • کیفیت :

  HDTV

 • رده سنی :

  +14

 • نویسنده :

  Joshua Carlebach , Shaun Cassidy , Cami Delavigne

 • کارگردان :

 • کشور :

 • ژانر :

  ,

 • زبان :

  English

 • زمان :

  43 دقیقه

 • شبکه :

  NBC

۲ برد

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

شما بیشتر از کدام استفاده می کنید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

New Amsterdam, دانلود New Amsterdam, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال New Amsterdam, دانلود رایگان سریال New Amsterdam, سریال New Amsterdam کامل , دانلود سریال New Amsterdam با لینک مستقیم, دانلود سریال New Amsterdam با زیرنویس فارسی, دانلود سریال New Amsterdam 2018 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال New Amsterdam بدون سانسور

دانلود سریال New Amsterdam با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید