برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Black-ish
HDTV
IMDb 7.1/10
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 6 - قسمت : 19

یک مرد خانواده تلاش می‌کند تا حس هویت فرهنگی را به دست آورد در حالی که بچه‌های خود را در یک محله عمدتا سفید و طبقه متوسط بزرگ می‌کند.

قسمت 19 از فصل 06 اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
فصل 0113 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p حجم : 90 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p حجم : 98.92 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p حجم : 85.92 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p حجم : 86 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p حجم : 84.71 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p حجم : 91.01 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p حجم : 92.56 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p حجم : 90.84 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p حجم : 110.73 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p حجم : 108.97 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p حجم : 106.58 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p حجم : 91.57 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p حجم : 88.11 MB
فصل 0216 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 121.35 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 110.21 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 127.35 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 123.37 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 107.84 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 114.08 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 119.05 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 108.09 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 151.45 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 120.35 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 75.44 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 108.21 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 75.44 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 75.42 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 75.48 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 75.38 MB
فصل 0313 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.5 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 97.04 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 102.38 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 116.9 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 114.55 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 96.41 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 95.32 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 99.22 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.66 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.92 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 88.79 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 103.86 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.28 MB
فصل 0412 قسمت
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 105.65 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 117.5 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 91.03 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 99.79 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 95.97 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 101.29 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.64 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 95.59 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 96.06 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 106.1 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.39 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 101.35 MB
فصل 0523 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 128.52 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 103.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 137.16 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 104.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 163.41 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 170.56 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 108.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 172.33 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 142.72 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 90.74 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 118.63 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 101.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 154.22 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 107.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 162.59 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 143.45 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 97.92 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 128.19 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 139.87 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 140.1 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 129.34 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.75 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 93.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 123.35 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 128.45 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 86.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 110.4 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 118.37 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 98.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 130.21 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 113.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 172.69 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 105.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 134.3 MB
قسمت 23
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 118.41 MB
فصل 0619 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 359.17 MB
کیفیت : 480p حجم : 83.89 MB
کیفیت : 720p حجم : 215.35 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 107.73 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 362.03 MB
کیفیت : 480p حجم : 99.24 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 151.82 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 362.05 MB
کیفیت : 480p حجم : 102.15 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.46 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 134.81 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 360.27 MB
کیفیت : 480p حجم : 94.43 MB
کیفیت : 720p حجم : 216.37 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 125.88 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 350.23 MB
کیفیت : 480p حجم : 112.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.53 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 156.13 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 350.55 MB
کیفیت : 480p حجم : 89.92 MB
کیفیت : 720p حجم : 212.56 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 117.47 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 422.74 MB
کیفیت : 480p حجم : 90.33 MB
کیفیت : 720p حجم : 200.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 119.61 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 350.2 MB
کیفیت : 480p حجم : 101.24 MB
کیفیت : 720p حجم : 211.62 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 135.75 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 350.31 MB
کیفیت : 480p حجم : 104.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 212.37 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 139.04 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 86.63 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 85.02 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 154.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 99.49 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 1080p حجم : 268.58 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 454.31 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 136.95 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 153.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.32 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 295.78 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 94.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.15 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 122.3 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.54 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 367.29 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 114.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 153.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 151.1 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.46 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 348.5 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 104.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 153.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 140.63 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.12 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 295.89 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 89.03 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 153.82 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 118.23 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 263.48 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 317.6 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 103.67 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 152.16 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 134.23 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 392.45 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 324.86 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 98.81 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 152.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 129.62 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.5 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 170.66 KB
کیفیت : 480p x264 حجم : 170.66 KB
کیفیت : 720p x264 حجم : 154.41 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 133.58 MB
قسمت 19
کیفیت : 1080p x264 حجم : 263.76 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 357.39 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 107.88 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 152.55 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 144.15 MB
برنده جایزه گلدن گلوب شد. ۵۳ امتیاز دیگر ۵۳ نامزد کسب کرد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Black-ish, دانلود Black-ish, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Black-ish, دانلود رایگان سریال Black-ish, سریال Black-ish کامل , دانلود سریال Black-ish با لینک مستقیم, دانلود سریال Black-ish با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Black-ish 2014 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
+ +