برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Single Parents
HDTV
IMDb 6.9/10
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 2 - قسمت : 17

گروهی از والدین مجرد، سیستم حمایتی خود را شکل می‌دهند و بچه‌هایشان را بزرگ می‌کنند و برای شروع روابط جدید تلاش می‌کنند.

قسمت 17 از فصل 02 اضافه شد

دانلود از سرور tvto.ga با ترافیک نیم بها حساب می شود
جستجوی زیرنویس
فصل 0123 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 109.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 139.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 161 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 109.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 181.7 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 97.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 125.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 156.65 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 97.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 141.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.32 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 95.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 126.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.67 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 86.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.55 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 92.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 132.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 164.58 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 100.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 126.7 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 160.71 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 91.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 132.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 153.99 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 102.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 143.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.21 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 99.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 144.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.29 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 92.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 130.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.13 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 146.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.19 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 143.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.32 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 138.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.31 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 97.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 140.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.43 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 92.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 129.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.59 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 103.23 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 133.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 159.06 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 90.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 127.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.38 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 108.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 138.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 159.08 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 132.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.4 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 105.16 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 101.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.87 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 129.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 159.02 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 131.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.62 MB
فصل 0217 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 362.28 MB
کیفیت : 480p حجم : 101.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 130.96 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.5 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 362.8 MB
کیفیت : 480p حجم : 96.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 124.08 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.8 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 362.76 MB
کیفیت : 480p حجم : 83.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 106.98 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.95 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 362.94 MB
کیفیت : 480p حجم : 83.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 107.74 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.77 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 350.28 MB
کیفیت : 480p حجم : 110.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 146.49 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.82 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 350.33 MB
کیفیت : 480p حجم : 90.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 116.43 MB
کیفیت : 720p حجم : 152.8 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 350.39 MB
کیفیت : 480p حجم : 94.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 122.18 MB
کیفیت : 720p حجم : 209.98 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 350.39 MB
کیفیت : 480p حجم : 92.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 119.37 MB
کیفیت : 720p حجم : 211.45 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 450.31 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 313.04 MB
کیفیت : 480p حجم : 102.96 MB
کیفیت : 720p حجم : 204.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 129.93 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 450.65 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 312.6 MB
کیفیت : 480p حجم : 103.33 MB
کیفیت : 720p حجم : 206.6 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 131.85 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p حجم : 269.03 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 307.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 102.85 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 156.86 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 131.59 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 269.09 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 285.75 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 106.39 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 157.73 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 117.48 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.95 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 250.3 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 80.02 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 157.64 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 100.66 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 267.78 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 261.41 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 87.23 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 109.4 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.97 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 283.04 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 94.36 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 157.62 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 118.32 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.95 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 280.52 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 92.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 157.15 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 116.72 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 355.12 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 235.19 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 78.49 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 157.61 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 96.74 MB

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

شما بیشتر از کدام استفاده می کنید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Single Parents, دانلود Single Parents, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Single Parents, دانلود رایگان سریال Single Parents, سریال Single Parents کامل , دانلود سریال Single Parents با لینک مستقیم, دانلود سریال Single Parents با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Single Parents 2018 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Single Parents بدون سانسور

دانلود سریال Single Parents با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید