برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Last Man Standing
WEBRip
IMDb 7.6/10
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 8 - قسمت : 16

مایک باکستر، مدیر بازاریابی یک فروشگاه لوازم ورزشی در فضای باز است. او دوست دارد در حالی که برای کار سفر می‌کند ماجراجویی داشته باشد و البته او یک کامیون پیکاپ را می‌راند. در حالی که مایک سلطان تپه مشغول کار است، او فرد عجیبی است که در خانه‌ای است که تحت سلطه زنان است - یعنی همسر او، ونسا و سه دختر آن‌ها، Kristin ۱۷ ساله، Mandy ۱۷ ساله و ایو ۱۳ ساله. ونسا بعد از گذراندن چند سال در خانه مادر، به تازگی به محل کار بازگشته و به سرعت ارتقا یافت (بیشتر به خاطر ترس از همکاران مذکر). در نتیجه افزایش بار کاری ونسا، Mike در حال تبدیل شدن به دسته‌ای بیشتر از قبل به فرزند داری است.

قسمت 16 از فصل 08 اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 0124 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.92 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.03 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.05 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.11 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.62 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.02 MB
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.01 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.82 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.18 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.8 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.79 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.98 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.81 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.79 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.77 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.79 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.77 MB
قسمت 23
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.8 MB
قسمت 24
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.08 MB
فصل 0218 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.95 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.98 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.97 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.06 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.98 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.92 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.05 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.21 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.01 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.28 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
فصل 0322 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.06 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.05 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.08 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.9 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.05 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.08 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.04 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
فصل 0422 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.26 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.21 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.08 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.26 MB
فصل 0522 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 90.9 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 105.74 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 86.64 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 92.18 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.03 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 109.69 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 105.79 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 90.68 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 95.45 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 112.55 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.04 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 104.75 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 118.19 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 157.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 110.19 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 156.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 113.28 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 159.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 123.62 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 156.9 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.11 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 156.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 117.34 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 159.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 106.91 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.19 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 138.24 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 167.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 126.87 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 162.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 118.09 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.01 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 161.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 132.7 MB
فصل 0622 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 164.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 101.1 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 122.98 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 245.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.29 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 108.96 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 166.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 112.16 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 163.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 112.02 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 164.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 104.49 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 167.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 116.85 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 167.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 101.43 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.11 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 166.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 103.51 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 168.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 107.71 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 247.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 117.31 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 165.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 104.77 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 164.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 101.91 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 165.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 111.78 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 212.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 95.91 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 130.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 100.72 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.13 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.73 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.54 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 113.29 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 90.81 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 118.75 MB
فصل 0719 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 92.55 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 120.71 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 80.97 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.35 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 236.87 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 120.25 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 82.17 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.39 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 235.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 106.9 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 83.04 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.26 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 236.69 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 110.7 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 85.37 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.27 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 246.95 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 111.7 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 106.41 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.32 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 315.71 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 116.14 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 86.79 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.3 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 254.81 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 117.72 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 82.07 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.27 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 237.21 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 113.1 MB
قسمت 09
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 93.35 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.35 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 284.37 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 85.03 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.35 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 228.13 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 106.63 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 81.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.27 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 224.82 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 114.94 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 84.09 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 150.06 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 233.71 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 108.97 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 154.11 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 298.79 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 430.13 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 197.76 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 85.35 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.38 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 243.02 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 111.94 MB
قسمت 15
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 86.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.36 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 241.8 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 114.34 MB
قسمت 16
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 101.52 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 111.73 MB
قسمت 17
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 87.39 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.36 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 237.29 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 113.3 MB
قسمت 18
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 80.48 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 274.16 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 223.5 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 113.77 MB
قسمت 19
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 73.47 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.43 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 198.27 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 91.04 MB
فصل 0816 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 265.57 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 225.79 MB
کیفیت : 480p حجم : 79.46 MB
کیفیت : 720p حجم : 158.57 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 98.62 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 266.29 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 239.9 MB
کیفیت : 480p حجم : 83.96 MB
کیفیت : 720p حجم : 158.98 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 105.58 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p x264 حجم : 270.18 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 245.53 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.7 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.34 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 105.52 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p x264 حجم : 271.15 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 256.64 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 86.08 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 111.18 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.32 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 234.57 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.8 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 102.49 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.22 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 233.34 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 80.64 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 101.73 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.26 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 220.54 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 74.35 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.97 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 94.59 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.17 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 249.47 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.06 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 108.7 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.24 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 248.6 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.81 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.98 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 108.59 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x264 حجم : 265.2 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 246.81 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.87 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.36 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 107.92 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 275.74 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 228.77 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 79.18 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.19 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 98.7 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.27 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 254.72 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 87.51 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.96 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 109.23 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.28 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 224.53 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 82.68 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.97 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 99.65 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.28 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 268.85 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 94.29 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 115.39 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 265.84 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 263.1 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.1 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.64 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 110.28 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.41 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 254.65 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 83.7 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 159.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 104.65 MB
 • منتشر کننده :

  پرشین دانلود

 • نام فیلم :

  Last Man Standing

 • امتیاز :

  7.6

 • تعداد رای :

  27,576

 • امتیاز متاکریتیک :

  33

 • فرمت :

  MKV

 • سال انتشار :
 • حجم :

  250, 150 MB

 • کیفیت :

  WEBRip

 • رده سنی :

  +10

 • نویسنده :

  Jack Burditt , Jon Haller , Richard Brandon Manus

 • کارگردان :

 • کشور :

 • ژانر :

  ,

 • زبان :

  English

 • زمان :

  30 دقیقه

 • شبکه :

  FOX

نامزد ۲ شب مراسم امی. ۵ نفر دیگر در ۱۰ نامزدی پیروز شدند.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Last Man Standing, دانلود Last Man Standing, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Last Man Standing, دانلود رایگان سریال Last Man Standing, سریال Last Man Standing کامل , دانلود سریال Last Man Standing با لینک مستقیم, دانلود سریال Last Man Standing با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Last Man Standing 2011 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Last Man Standing بدون سانسور

دانلود سریال Last Man Standing با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید