برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Blue Bloods
HDTV
IMDb 7.5/10
در حال پخش - فصل : 10 - قسمت : 17

Blood Bloods به دنبال زندگی اولین خانواده NYPD از اجرای قانون: Reagans است. فرانک ، بازرس پلیس و فرزند هنری ریگان سابق رایانه شخصی ، باید وظایف خود را در مورد اداره بزرگترین نیروی پلیس در جهان و رئیس فرزندانش متعادل کند. دختر او Erin دستیار دادستان ناحیه است ، پسر دنی کارآگاه ارشد و جانباز دریایی است و درجه جدید حقوق دانشگاه هاروارد به پلیس تبدیل شده است ، جیمی همه این درام خانوادگی را چرخانده و با شور و شوق از شهر خود در برابر آسیب دفاع می کنند. خانواده ایرلندی-آمریکایی عمیقا ریشه در میهن پرستی ، شور و عشق به خانواده دارند.

قسمت 17 از فصل 10 اضافه شد

دانلود از سرور tvto.ga با ترافیک نیم بها حساب می شود
جستجوی زیرنویس
فصل 0122 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 139.62 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 141.56 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 141.43 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 140.67 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 140.63 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 142.51 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 142.96 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 142.32 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 139.21 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 142.94 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 139.5 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 141.53 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 135.77 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 142.99 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 135.83 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 140.96 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 142.63 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 142.86 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 133.51 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 142.39 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 142.74 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 142.74 MB
فصل 0221 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 141.68 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 139.93 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 140.27 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 139.29 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 138.8 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 140.31 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 139.93 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 139.49 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 140.79 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 139.88 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 140.06 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 162.53 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 170.82 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 155.34 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 139.07 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 164.61 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 148.86 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 174.57 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 168.54 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 171.69 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 139.67 MB
فصل 0323 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 150.81 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.72 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 151 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.95 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 151.12 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 150.86 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.79 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.77 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 150.98 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 151.02 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 150.82 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 150.87 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 165.32 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 150.72 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 150.97 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 150.89 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 150.78 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 151.03 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 151.04 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 150.84 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 150.67 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 150.97 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 178.28 MB
فصل 0422 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 165.03 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 165.06 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 165.06 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 165.12 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 199.58 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 151.05 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.79 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 194.62 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 193.21 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 164.99 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 165 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 158.67 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 172.73 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 168.82 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 150.87 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 150.9 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 150.92 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 170.26 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 173.82 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 175.19 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 150.9 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 166.17 MB
فصل 0522 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.06 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.07 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.02 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.88 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.86 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.95 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.87 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.52 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.72 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.86 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.49 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.78 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.09 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.35 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.61 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.42 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.15 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.89 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.64 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.33 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.92 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 183.83 MB
فصل 0622 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 199.84 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 210.02 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.75 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 183.9 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 212.22 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 150.73 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 193.97 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 182.7 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 182.86 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.87 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 150.89 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 170.08 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 173.58 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 150.94 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 206.6 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 150.76 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 202.65 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 150.96 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 197.33 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 151.02 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 195.04 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 187.91 MB
فصل 0722 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.83 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.44 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.59 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.21 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.1 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.93 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.49 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.86 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.07 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.5 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.22 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.51 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.15 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.94 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.79 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.38 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.14 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.54 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.24 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.54 MB
فصل 0822 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.7 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.8 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 140.28 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.44 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.8 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.12 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.57 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.93 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.7 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.2 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.68 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.8 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.64 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.71 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.22 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 142.03 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.55 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.02 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.55 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.03 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.51 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.78 MB
فصل 0922 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 220.99 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 146.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 186 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 248.23 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.54 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 245.85 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 272.55 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 164.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 214.79 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 156.43 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 201.15 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.36 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.63 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 170.77 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 220.51 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 172.5 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 220.5 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 248.04 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 246.46 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.42 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.66 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 157.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.18 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 177.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 194.99 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.87 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 239.6 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.05 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 248.36 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 235.22 MB
فصل 1017 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 194.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 269.69 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 170.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.14 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 167.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.72 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 157.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.98 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 190.36 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 255.47 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 168.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 219.42 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 172.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.67 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 157.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.35 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 136.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 181 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 684.55 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 546.65 MB
کیفیت : 480p حجم : 168.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 329.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 219.95 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p حجم : 515.16 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 545.58 MB
کیفیت : 480p حجم : 166.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 295.24 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 219.14 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 537.88 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 550.27 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 158.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.04 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 206.91 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 676.74 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 529.61 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 162.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.36 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 206.65 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 759.58 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 576.72 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 177.24 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 231.98 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 311.53 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 526.38 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 502.32 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 146.91 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 301.94 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 190.22 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 520.16 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 524.55 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 159.02 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 298.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 207.54 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 513.27 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 556.46 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 159.55 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 311.84 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 203.43 MB
نامزد دریافت جایزه امی شد. یک چهارم دیگر در ۱۵ نامزدی پیروز شد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

شما بیشتر از کدام استفاده می کنید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Blue Bloods, دانلود Blue Bloods, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Blue Bloods, دانلود رایگان سریال Blue Bloods, سریال Blue Bloods کامل , دانلود سریال Blue Bloods با لینک مستقیم, دانلود سریال Blue Bloods با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Blue Bloods 2010 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Blue Bloods بدون سانسور

دانلود سریال Blue Bloods با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید