برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Bull
HDTV
IMDb 7/10
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 16

مایکل Weatherly در نقش دکتر جیسون بول در درام که از آغاز حرفه‌ای دکتر فیل مک گراو بود که پایه‌گذار یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره‌ای در تمام زمان‌ها بود. دکتر بول گر زیرک، گستاخ و جذاب است. او روانشناسی، شهود انسانی و داده‌های با فن‌آوری بالا را با هم ترکیب می‌کند تا آنچه را که هیات‌منصفه، وکلا، شاهدان و the متهم می‌سازد را یاد بگیرد. بول یک تیم enviable از متخصصان را در شرکت تحلیل Trial استخدام می‌کند تا روایت‌های موفق را به آخرین جزئیات شکل دهد. این افراد عبارتند از برادر سابق باهوش او، بنی Colon، که در آزمایش‌ها ساختگی وکیل دفاعی بازی می‌کند؛ ماریسا مورگان، یک متخصص neurolinguistics edge از اداره امنیت داخلی؛ و Chunk پالمر، متخصص مد باهوش و طراح مد سابق آمریکایی که آهنگ‌های زیبا را می‌خواند.

قسمت 16 از فصل 04 اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 0123 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.06 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 276.04 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 226.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.29 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 191.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.08 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.06 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.31 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.17 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 244.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.29 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.19 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.39 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.11 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.17 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 181.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 279.09 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 250.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.26 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 182.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.12 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.28 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.15 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 228.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.28 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 203.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 245.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.29 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.09 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.32 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 171.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.07 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 173.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.06 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.34 MB
فصل 0222 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 128.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 163.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.08 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 133.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 168.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.92 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.65 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 206.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.13 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.24 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 135.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 171.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.33 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 127.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 161.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.93 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 135.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 168.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.7 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 144.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 182.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.57 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 191.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.32 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 126.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 156.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.35 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 118.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 148.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.74 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 120.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 317.82 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 131.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 166.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 317.91 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 123.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 155.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 322.57 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 130.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 166.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 323.25 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 127.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 159.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.11 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 135.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 172.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 323.04 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 121.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 153.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 322.65 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 126.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 182.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.89 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 124.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 176.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 322.98 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 130.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 323.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 188.25 MB
فصل 0322 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 128.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 162.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.55 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 127.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 160.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 314.17 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 124.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 157.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.87 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 129.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 164.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.81 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 117.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 150.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.63 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 126.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 159.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.73 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 120.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.72 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 131.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 164.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.31 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 119.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 151.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.6 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 121.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.81 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.75 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 121.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 155.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.01 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 114.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 142.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.34 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 116.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 145 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.47 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 124.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 158.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.88 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 121.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.31 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 120.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.53 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 120.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.67 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 120.48 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 153.83 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 299.93 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 131.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 171.23 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 115.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 145.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.61 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 137.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 175.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.74 MB
فصل 0416 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 712.99 MB
کیفیت : 480p حجم : 120.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 150.65 MB
کیفیت : 720p حجم : 435.75 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 722.32 MB
کیفیت : 480p حجم : 126.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 160.66 MB
کیفیت : 720p حجم : 436.09 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 723.27 MB
کیفیت : 480p حجم : 123.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 158.97 MB
کیفیت : 720p حجم : 436.32 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 711.95 MB
کیفیت : 480p حجم : 124.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 158.51 MB
کیفیت : 720p حجم : 429.81 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 699.75 MB
کیفیت : 480p حجم : 114.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 140.78 MB
کیفیت : 720p حجم : 436.27 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 699.46 MB
کیفیت : 480p حجم : 118.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 149.58 MB
کیفیت : 720p حجم : 435.44 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 699.8 MB
کیفیت : 480p حجم : 113.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 142.8 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.55 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 699.4 MB
کیفیت : 480p حجم : 122.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 153.72 MB
کیفیت : 720p حجم : 423.11 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 699.34 MB
کیفیت : 480p حجم : 114.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 145.19 MB
کیفیت : 720p حجم : 423.08 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 1080p حجم : 529.82 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 451.41 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 126.46 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 311.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.14 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 1080p حجم : 529.53 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 397.73 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 103.44 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 310.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 130.02 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 531.51 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 399.69 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 124.12 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 311.42 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 155.56 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 530.3 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 401 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 111.51 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 310.75 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 143.77 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 532.92 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 459.01 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 126.93 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 308.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 159.1 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 533.78 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 341.36 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 119.17 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 315.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 149.95 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 525.5 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 386.51 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 114.98 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.55 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 144.1 MB
۲ نامزدی.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

شما بیشتر از کدام استفاده می کنید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Bull, دانلود Bull, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Bull, دانلود رایگان سریال Bull, سریال Bull کامل , دانلود سریال Bull با لینک مستقیم, دانلود سریال Bull با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Bull 2016 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Bull بدون سانسور

دانلود سریال Bull با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید