برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Call the Midwife
HDTV
IMDb 8.4/10
در حال پخش - فصل : 9 - قسمت : 8

داستان جنیفر لوپز بیست و دو ساله است که در سال ۱۹۵۷ در خانه راحتی خود برای تبدیل شدن به یک ماما در ایست's لندن را ترک کرد. از این که در یک صومعه زندگی می‌کند تعجب می‌کند. جنی که در کنار پرستاران و راهبه‌های آموزش‌دیده پزشکی کار می‌کند، چشمانش را به شرایط زندگی خشن محلات فقیر نشین باز کرده‌است، اما قلب گرم و شجاعت مادران را کشف می‌کند. حتی بعد از اینکه جنی Nonnatus را ترک کرد، او همچنان زندگی ماماها را شرح می‌دهد که خانواده او شده‌اند.

قسمت 08 از فصل 09 اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
فصل 016 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 960.92 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 968.85 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 969.25 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 960.76 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 970.75 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 965.26 MB
فصل 028 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 853.06 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 841.15 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 842.33 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 842.39 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 839.07 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 841.17 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 840.59 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 841.49 MB
فصل 038 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 851.51 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 850.18 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 851.4 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 851.63 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 851.13 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 851.15 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 852.18 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 852.35 MB
فصل 048 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 968.03 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 969.83 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 969.62 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 968.88 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 968.22 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 966.38 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 966.95 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 965.72 MB
فصل 058 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 953.12 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 954.67 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 949.93 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 950.5 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 954.93 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 950.62 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 951.09 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 961.12 MB
فصل 068 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 947.72 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 948.94 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 945.59 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 953.05 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 953.37 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 953.97 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 958.4 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 957.93 MB
فصل 079 قسمت
قسمت 00
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 346.12 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 435.63 MB
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 246.56 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 263.84 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 258.1 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 278.09 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 226.06 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 281.98 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 200.99 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 213.79 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 259.02 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 279.81 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 199.63 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 244.62 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 225.98 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 513.36 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 207.54 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 255.73 MB
فصل 088 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p حجم : 234.15 MB
کیفیت : 720p حجم : 426.47 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 234.47 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p حجم : 230.07 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p حجم : 229.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 424.2 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 232.06 MB
کیفیت : 720p حجم : 421.45 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p حجم : 233.51 MB
کیفیت : 720p حجم : 428.28 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 233.41 MB
کیفیت : 720p حجم : 423.84 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 234.3 MB
کیفیت : 720p حجم : 425.32 MB
فصل 098 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 1080p حجم : 806.9 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 551.77 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 208.07 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 396.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 254.35 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 720.01 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 546.66 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 209.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 430.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 258.26 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 710.86 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 539.94 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 208.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 424.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 258.48 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 707.97 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 529.76 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 422.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 254.71 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 711.49 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 586.02 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 221.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 424.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 277.78 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 722.54 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 607.44 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 232.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 431.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 289.43 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 721.63 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 511.45 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 427.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 236.61 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 720.55 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 517.07 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 426.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 239.14 MB
 • منتشر کننده :

  پرشین دانلود

 • نام فیلم :

  Call the Midwife

 • امتیاز :

  8.4

 • تعداد رای :

  18,447

 • امتیاز متاکریتیک :

  81

 • فرمت :

  MKV

 • سال انتشار :
 • حجم :

  700, 500, 200 MB

 • کیفیت :

  HDTV

 • رده سنی :

  +10

 • نویسنده :

  Jennifer Worth , Heidi Thomas , Harriet Warner

 • کارگردان :

 • کشور :

 • ژانر :

  , ,

 • زبان :

  English

 • زمان :

  60 دقیقه

 • شبکه :

  BBC One

۱۳ ۱۳ نامزدی را کسب کرد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Call the Midwife, دانلود Call the Midwife, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Call the Midwife, دانلود رایگان سریال Call the Midwife, سریال Call the Midwife کامل , دانلود سریال Call the Midwife با لینک مستقیم, دانلود سریال Call the Midwife با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Call the Midwife 2012 با زیرنویس فارسی,

دانلود سریال call the midwife,دانلود سریال call the midwife دوبله فارسی,دانلود سریال call the midwife فصل اول,دانلود سریال call the midwife 2012,زیرنویس سریال call the midwife,دانلود رایگان سریال call the midwife,دانلود زیرنویس سریال call the midwife,دانلود زیرنویس فارسی سریال call the midwife,دانلود زیرنویس فصل دوم سریال call the midwife,serial call the midwife

| | | | | | | | | |

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
+ +