برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال God Friended Me
Web-dl
IMDb 6.9/10
در حال پخش - فصل : 2 - قسمت : 18

وقتی خداوند او را به عنوان دوست فیس بوک به او اضافه می‌کند، زندگی atheist وارونه شده‌است.

قسمت 18 از فصل 02 اضافه شد

دانلود از سرور tvto.ga با ترافیک نیم بها حساب می شود
جستجوی زیرنویس
فصل 0120 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 193.82 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 205.76 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 321.7 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 225.27 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 295 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 319.36 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 202.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 269.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 319.74 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 204.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 263.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 319.14 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 235.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.24 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 202.11 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 257.89 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 322.44 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 195.44 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 252.08 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 322.32 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 194.33 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 248.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 319.17 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 252.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.62 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 189.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 244.56 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 320.5 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 177.44 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 227.62 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 318.09 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 234.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.34 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.93 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 261.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.22 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.85 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.7 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 314.57 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 317.41 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 314.85 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 173.71 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 227.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 321.91 MB
فصل 0218 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 726.86 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 564.18 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 207.39 MB
کیفیت : 720p حجم : 439.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 278.46 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 732.58 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 568.12 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 184.59 MB
کیفیت : 720p حجم : 442.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 243.47 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 703.84 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 532.89 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 191.02 MB
کیفیت : 720p حجم : 424.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 260.84 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 699.66 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 608.63 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 192.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 442.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 257.9 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 699.68 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 522.92 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 167.38 MB
کیفیت : 720p حجم : 412.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.48 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 699.74 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 594.4 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 191.22 MB
کیفیت : 720p حجم : 422.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 257.96 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 699.55 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 552.88 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 180.71 MB
کیفیت : 720p حجم : 420.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 240.39 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p x264 حجم : 987.01 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 545.57 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 177.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 530.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 239.16 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p x264 حجم : 699.75 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 537.3 MB
کیفیت : 480p حجم : 162.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 213.11 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 426.34 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 613.44 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 513.18 MB
کیفیت : 480p حجم : 165.1 MB
کیفیت : 720p حجم : 308.62 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 208.78 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p حجم : 534.85 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 525.61 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.3 MB
کیفیت : 720p حجم : 308.79 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 209.73 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 545.28 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 515.13 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 174.79 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 314.72 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 227.22 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 539.9 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 565.9 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 177.94 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 310.2 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 229.84 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 520.3 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 519.66 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 166.82 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 304.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 213.71 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 540.09 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 543.73 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 171.55 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 310.24 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 223.44 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 542.29 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 517.88 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 165.27 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 212.1 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 517.61 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 515.01 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 161.12 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 297.08 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 205.49 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p x264 حجم : 516.02 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 475.95 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 147.85 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 306.24 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 189.84 MB
۲ نامزدی & ۲ را کسب کرد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

شما بیشتر از کدام استفاده می کنید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

God Friended Me, دانلود God Friended Me, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال God Friended Me, دانلود رایگان سریال God Friended Me, سریال God Friended Me کامل , دانلود سریال God Friended Me با لینک مستقیم, دانلود سریال God Friended Me با زیرنویس فارسی, دانلود سریال God Friended Me 2018 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال God Friended Me بدون سانسور

دانلود سریال God Friended Me با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید