برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال NCIS: New Orleans
HDTV
IMDb 6.8/10
در حال پخش - فصل : 6 - قسمت : 18

یک اسپین از NCIS (۲۰۰۳)در مورد دفتر میدان محلی of که پرونده‌های جنایی شامل پرسنل نظامی در بزرگ را مورد بررسی قرار می‌دهد، شهری است که به خاطر موسیقی، سرگرمی و انحطاط مشهور است. این شهر رنگی که یک سمت تاریک را پناه می‌دهد اهن ربا برای کارکنان خدماتی در حال ترک است، و هنگامی که overindulgence با مشکل همراه می‌شود، تیم Special Dwayne، مامور ویژه تیم غرور، در بهترین حالت خود است.

قسمت 18 از فصل 06 اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 0123 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 150.88 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.92 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.89 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.81 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 150.93 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 206.3 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 209.97 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 225.61 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 227.48 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 188.46 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 217.25 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 193.86 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 210.72 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 207.6 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 212.36 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 221.05 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 224.74 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 232.94 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 255.42 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 225.41 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 221.45 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 216.05 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 271.87 MB
فصل 0224 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 150.8 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 259.41 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.67 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 235.84 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 249.37 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 150.72 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.79 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.91 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 151.05 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.89 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 216.26 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 300.95 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 224.85 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 178.11 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 214.61 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 150.92 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 224.51 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 224.58 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 227.82 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 150.91 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 217.9 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 150.84 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 150.65 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 150.96 MB
فصل 0323 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.86 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 228.93 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 205.41 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 245.75 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 217.34 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 219.86 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 218.02 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 212.7 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 232.92 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 204.48 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.54 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 211.6 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 209.91 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 205.46 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 205.02 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 205.16 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 385.26 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 215.68 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.07 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 209.19 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.74 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.48 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 222.72 MB
فصل 0423 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 222.65 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 209.99 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 207.15 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 210.59 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 219.04 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.14 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 213.25 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 222.57 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 230 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 221.03 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 213.67 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 226.17 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 221.08 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 209.32 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 207.14 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.62 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 223.16 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 198.2 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.41 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 231.31 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.75 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 239.63 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 447.24 MB
فصل 0515 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 292.33 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.8 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.33 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.53 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.13 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.84 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.59 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 212.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 294.4 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 198.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.24 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 198.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.79 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.61 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.21 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 198.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 295.11 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.07 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.57 MB
فصل 0618 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 879.06 MB
کیفیت : 480p حجم : 200.27 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 310.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 259.29 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 894.61 MB
کیفیت : 480p حجم : 199.92 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 308.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 260.25 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 790.32 MB
کیفیت : 480p حجم : 188.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 300.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 243.16 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 802.33 MB
کیفیت : 480p حجم : 186.5 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 302.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 238.85 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 786.67 MB
کیفیت : 480p حجم : 182.67 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 298.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.62 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 539.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 194.97 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 309.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 254.77 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 1080p حجم : 494.97 MB
کیفیت : 480p حجم : 164.78 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 291.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.64 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 513.76 MB
کیفیت : 480p حجم : 188.54 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 296.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 240.58 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 539.24 MB
کیفیت : 480p حجم : 190.4 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 311.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 245.81 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 1080p حجم : 529.27 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 542.15 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 205.18 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 311.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 269.16 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 522.69 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 637.23 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 200.98 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 412.12 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 250.55 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 502.91 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 612.08 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 196.41 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 300.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 246.46 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 535.01 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 632.12 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 188.68 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 308.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 244.44 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 535.12 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 650.84 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 201.17 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.57 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 253.25 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.85 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 692.98 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 215 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 308.43 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 280.69 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 515.69 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 580.55 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 184.58 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 297.43 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 230.78 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 850.15 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 611.83 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 191.73 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 315.08 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 237.07 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p x264 حجم : 489.08 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 661.33 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 211.27 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 298.06 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 273.25 MB
یک پیروزی ۱ - ۵ نامزدی.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

NCIS: New Orleans, دانلود NCIS: New Orleans, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال NCIS: New Orleans, دانلود رایگان سریال NCIS: New Orleans, سریال NCIS: New Orleans کامل , دانلود سریال NCIS: New Orleans با لینک مستقیم, دانلود سریال NCIS: New Orleans با زیرنویس فارسی, دانلود سریال NCIS: New Orleans 2014 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال NCIS New Orleans بدون سانسور

دانلود سریال NCIS New Orleans با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید