برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Outlander
Bluray
IMDb 8.4/10
در حال پخش - فصل : 5 - قسمت : 7

داستان کلیر Randall، یک پرستار مبارزه متاهل از ۱۹۴۵ را دنبال می‌کند که به طور مرموزی به موقع به ۱۷۴۳ باز می‌گردد، جایی که او فورا به دنیایی ناشناخته پرتاب می‌شود که در آن زندگی او تهدید می‌شود. هنگامی که او مجبور شد با جیمی فریزر، یک جنگجوی جوان و رمانتیک اسکاتلندی ازدواج کند، یک رابطه آتشین شعله‌ور شد که قلب کلر بین دو مرد بسیار متفاوت در دو زندگی آشتی‌ناپذیر یافت می‌شود.

قسمت 07 از فصل 05 اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 0116 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 950.98 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 227.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 248.57 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 453.66 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 887.2 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 211.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 231.8 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 423.31 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 828.68 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.84 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.78 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 395.35 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 845.26 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 201.94 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 220.99 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 403.42 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 858.31 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.94 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 224.32 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 409.52 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 855.96 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.33 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 223.64 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 408.35 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 819.27 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 195.6 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 214.11 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 390.87 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 826.89 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.49 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 394.52 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 1.04 GB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 254.71 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 278.68 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 508.93 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 883.57 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 211.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 231.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 421.61 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 883.84 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 211.05 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 231.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 421.75 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 863.24 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 206.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 225.61 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 411.91 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 852.95 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 203.62 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 223.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 406.94 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 867 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 206.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 226.49 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 413.62 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 839.19 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 200.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 219.29 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 400.44 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 874.32 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 208.69 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 228.55 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 417.12 MB
فصل 0213 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 883.65 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 211.07 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 231.07 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 421.68 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 876.13 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 209.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 229.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.02 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 844.65 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 201.77 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 220.78 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 403.06 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 856.35 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.42 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 223.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 408.54 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 763.01 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 182.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 199.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 364.06 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 778.66 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 185.79 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 203.61 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 371.37 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 1.09 GB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 266.67 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 291.73 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 532.86 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 894.89 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 213.55 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 234.09 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 426.81 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 828.56 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.81 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.72 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 395.27 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 880.87 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 210.39 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 230.41 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 420.32 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 826.56 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.4 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 394.41 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 894.03 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 213.53 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 233.68 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 426.59 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 1.29 GB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 314.68 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 344.5 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 628.82 MB
فصل 0313 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 813.58 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 194.27 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 212.52 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 388.01 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 828.76 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.8 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.4 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 395.33 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 873.56 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 208.62 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 228.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 416.74 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 894.17 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 213.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 233.51 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 426.56 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 821.34 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 196.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 214.52 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 391.83 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 1.09 GB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 266.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 291.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 531.69 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 754.49 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 180.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 196.99 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 359.9 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 894.19 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 213.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 233.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 426.55 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 851.23 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 203.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 222.3 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 406.05 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 855.08 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 223.3 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 407.94 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 856.99 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.66 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 408.89 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 797.55 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 190.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 380.5 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 815.49 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 194.7 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 389.06 MB
فصل 0413 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 967.43 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 244.08 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 323.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 476.41 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 863.51 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 227.39 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 306.49 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 462.73 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 886.37 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 276.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 366.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 491.59 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 905.8 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 249.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 332.56 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 502.68 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 868.34 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 243.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 328.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 481.94 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 927.27 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 245.52 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 331.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 511.98 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 941.11 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 255.36 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 310.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 503.38 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 858.47 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 196.89 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 262.72 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 472.31 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 930.59 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 262.98 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 354.49 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 511.6 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 807.17 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 245.74 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 379.99 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 471.68 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 885.7 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 220.68 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 290.21 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 522.06 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 840.01 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 245.65 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 364.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 491.44 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 908.04 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 286.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 379.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 532.08 MB
فصل 057 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 1.03 GB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 784.3 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 269.21 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 486.84 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 379.85 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 707.96 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 768.53 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 228.41 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 415.09 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 299.53 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 791.29 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 851.57 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 244.48 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 463.88 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 317.36 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 743.43 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 659.1 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 189.27 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 435.84 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 244.78 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 750.04 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 711.15 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 193.68 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 446.59 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 262.68 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 1 GB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 726.52 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 221.64 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 479.6 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 286.24 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 769.68 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 804.45 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 241.86 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 451.21 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 315.15 MB
نامزد ۶ گلدن گلوب. ۲۸ نفر دیگر در ۵۱ نامزدی پیروز شدند.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

2
دیدگاه بگذارید

avatar
2 موضوعات نظر
0 پاسخ ها این موضوع
1 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
2 نویسنده های نظر
علیking نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
king
مهمان
king

اين سريال شاهكاره معتادش

علی
مهمان

سریال فوق العاده خوب و قشنگیه
ممنونم از سایت خوبتون

Outlander, دانلود Outlander, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Outlander, دانلود رایگان سریال Outlander, سریال Outlander کامل , دانلود سریال Outlander با لینک مستقیم, دانلود سریال Outlander با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Outlander 2014 با زیرنویس فارسی,

سریال outlander فصل اول,سریال outlander فصل پنجم,سریال outlander فصل دوم,سریال outlander فصل سوم,سریال outlander دانلود,سریال outlander قسمت اول,سریال outlander فصل چهارم,سریال outlanders,سریال outlander فصل اول قسمت اول,سریال outlander دوبله فارسی,سریال outlander نقد,سریال outlander فصل 3,سریال outlander نماشا,سریال outlander فصل 1,سریال outlander فصل اول قسمت اول نماشا,سریال outlander فصل اول نماشا,سریال outlander داستان,سریال outlander با زیرنویس فارسی چسبیده,سریال outlander انلاین,سریال outlander فصل ۴

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Outlander بدون سانسور

دانلود سریال Outlander با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید