برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Resident
Web-dl
IMDb 7.6/10
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 3 - قسمت : 19

این مرکز بر روی یک دکتر جوان idealistic تمرکز می‌کند که اولین روز خود را تحت نظارت یک ساکن عالی و برجسته آغاز می‌کند که پرده را بر روی همه چیزهای خوب و بد در پزشکی روز مدرن می‌کشد. زندگی ممکن است نجات داده شود و یا گم شود، اما انتظارات همیشه خرد خواهند شد.

قسمت 19 از فصل 03 اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
جستجوی زیرنویس
فصل 0114 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 221.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 229.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 325.43 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 228.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 306.38 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 311.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.02 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 201.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 260.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 316.82 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 206.92 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 269.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.29 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 264.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 319.02 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 241.54 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 248.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 318.39 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 219.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 277.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 318.64 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 190.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.85 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 201.25 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 324.41 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 183.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 318.21 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 215.13 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 324.25 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 192.24 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 211.02 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 324.4 MB
فصل 0223 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 210.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 261.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 314.98 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 215.64 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 276.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.4 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 198.43 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 253.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.39 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 196.1 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 253.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.01 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 263.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 320.7 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 220.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 284.38 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 323.34 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 202.72 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 259.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.5 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 190.6 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 242.58 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.22 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 199.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 263.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 322.71 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 252.29 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.25 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 231.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.33 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 227.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 295.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.26 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 212.51 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 272.98 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.13 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 188.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 242.05 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.41 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 190.36 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 244.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 323.84 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 197 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 252.53 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.39 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 185.01 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 234.87 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 168.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 214.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.39 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 194.74 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 245.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.3 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 205.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 263.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 323.7 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 196.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 252.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.36 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 185.85 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 238.61 MB
قسمت 23
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 182.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 230.75 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 324.45 MB
فصل 0319 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 721.8 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 1.16 GB
کیفیت : 480p حجم : 196.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 250.51 MB
کیفیت : 720p حجم : 438.17 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 739.13 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 551.48 MB
کیفیت : 480p حجم : 181.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 246.34 MB
کیفیت : 720p حجم : 448.12 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 734.69 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 517.72 MB
کیفیت : 480p حجم : 176.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.72 MB
کیفیت : 720p حجم : 445.45 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 739.99 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 558.35 MB
کیفیت : 480p حجم : 160.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.73 MB
کیفیت : 720p حجم : 448.11 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 749.52 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 400.26 MB
کیفیت : 480p حجم : 190.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 246.06 MB
کیفیت : 720p حجم : 427.81 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 919.17 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 612.66 MB
کیفیت : 480p حجم : 181.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 228.36 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.6 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 749.38 MB
کیفیت : 480p حجم : 167.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.34 MB
کیفیت : 720p حجم : 431.63 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 749.54 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 614.83 MB
کیفیت : 480p حجم : 182.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 230.17 MB
کیفیت : 720p حجم : 432.99 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 538.57 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 445.97 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 154.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.77 MB
کیفیت : 720p حجم : 321.49 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 535.67 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 495.36 MB
کیفیت : 480p حجم : 172.09 MB
کیفیت : 720p حجم : 319.73 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 215.99 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p حجم : 538.58 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 470.02 MB
کیفیت : 480p حجم : 164.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 321.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 206.64 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 244.6 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 513.37 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 178.27 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 321.43 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 219.45 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 538.54 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 475.87 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 164.27 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 321.5 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 206.93 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 535.65 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 447.69 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 159.55 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 319.75 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 198.39 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 538.72 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 489.01 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 169.41 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 321.58 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 215.47 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 526.24 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 486.87 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 171.56 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 314.16 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 212.88 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 538.6 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 551.85 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 191.93 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 321.56 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 235.27 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p x264 حجم : 815.57 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 555.79 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 170.66 KB
کیفیت : 720p x264 حجم : 324.16 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 170.66 KB
قسمت 19
کیفیت : 1080p x264 حجم : 713.7 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 497.54 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 184.56 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 324.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 199.21 MB
۲ نامزدی.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

شما بیشتر از کدام استفاده می کنید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

The Resident, دانلود The Resident, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال The Resident, دانلود رایگان سریال The Resident, سریال The Resident کامل , دانلود سریال The Resident با لینک مستقیم, دانلود سریال The Resident با زیرنویس فارسی, دانلود سریال The Resident 2018 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال The Resident بدون سانسور

دانلود سریال The Resident با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید