برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Killjoys
WEB-DL
IMDb 7.2/10 - 19307
تمام شد - فصل : 5 - قسمت : 10
1 رای 2٫00

Killjoys یک ماجراجویی فزاینده در مورد سه گانه شکارچیان فضل سخت ، مهربان و مهربان است که برای RAC کار می کنند ، (ائتلاف احیاء و ترسو) ، یک سازمان بین قاره ای مستقل قاتلان و کارشناسان بازیابی است که در سراسر خوشه J شناخته شده اند. لذت می برد این نمایش در زندگی و فعالیتهای خود در کواد - یک سیستم سیاره ای کاملاً پرجمعیت - حاکم بر یک شرکت صنفی استبدادی طبق class معروف به این شرکت است. این سه مبارزه روزانه برای حفظ بی طرفی R.A.C با تمرکز بر تنها قانونی که Killjoy با شکستن "ضمانت همه" روبرو خواهد شد ، با جنگ تمام و کمال در مورد انقلاب انقلابی و گذشته های خونین خودشان ، مبارزه خواهد کرد.

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0110 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 227.94 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 314.18 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 228.64 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 215.08 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 316.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 206.49 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 205.02 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 316.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 201.98 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.99 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 314.41 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 239.37 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 214.7 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 316.08 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 177.17 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 248.64 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 315.98 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 249.3 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 211.26 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 315.82 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 207.06 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 223.96 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 316.2 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 219.69 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 205.57 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 316.22 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 194.03 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 200.16 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 316.43 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 210.58 MB
ورود به پوشه
فصل 0210 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.11 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.07 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 219.65 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 195.51 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.07 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.94 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.09 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.2 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.97 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.23 MB
ورود به پوشه
فصل 0310 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 193.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.2 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.36 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.12 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 195.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.15 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.17 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 179.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.99 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 144.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 173.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.97 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.9 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.39 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 241.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.21 MB
ورود به پوشه
فصل 0410 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.38 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.24 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.44 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.99 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 176.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 230.53 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 290.17 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.02 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 137.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 177.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.12 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.58 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 220.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 316.99 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 183.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 317.48 MB
ورود به پوشه
فصل 0510 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 164.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 207.66 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 175.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 227.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 318.97 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 154.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 192.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 319.26 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 185.44 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 236.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 316.33 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 171.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 216.06 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 318.56 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 182.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 229.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 319.29 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 168.94 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 224.07 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 296.09 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 199.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 254.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 319.22 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 174.33 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 223.87 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 307.16 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 189.58 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 248.47 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 319.25 MB
21 نامزد

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Killjoys, دانلود Killjoys, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Killjoys, دانلود رایگان سریال Killjoys, سریال Killjoys کامل , دانلود سریال Killjoys با لینک مستقیم, دانلود سریال Killjoys با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Killjoys 2015 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Killjoys 2015, دانلود سریال Killjoys بدون سانسور,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Killjoys بدون سانسور

دانلود سریال Killjoys با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید