برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Good Fight
WEBRip
IMDb 8.3/10 - 17982
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 7
3 رای 8٫67

ین مجموعه که اسپین‌آف سریال "The Good Wife" محسوب میشود روایتگر ماجرایی یک سال بعد از اتفاقات آخرین اپیزود Good Wife است، جائی که یک کلاهبرداری عظیم مالی شهرت وکیل جوان، مایا را نابود کرده و به طور همزمان باعث پاک شدن پس انداز مربی او دایان لاکهارت نیز شده است. بنابراین لی و لاکهارت مجبور می شوند تا به لوکا کوین در یکی از شرکت های حقوقی برجسته شیکاگو بپیوندند و...

قسمت 7 از فصل 4 اضافه شد

دانلود سریال The Good Fight فصل 4

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0110 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 144.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.27 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 348.81 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 146.94 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 170.07 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 299.32 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 149.17 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 156.15 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 324.01 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 165.89 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 174.71 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 349 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 169.09 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 175.59 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 373.98 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 135.86 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 142.36 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 162.11 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 169.52 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 324.2 MB
قسمت 09
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 154.45 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 164.83 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 324.13 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 173.02 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 182.48 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 323.91 MB
ورود به پوشه
فصل 0213 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 174.19 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 224.09 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 374.55 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 176.07 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 193.04 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 372.53 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 178.42 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 228.29 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 381.25 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 165.83 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 218.41 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 380.2 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 204.96 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 229.58 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 400.37 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 151.5 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 197.77 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 349.15 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 184.96 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 239.94 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 385.09 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 156.53 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 253.68 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 348.97 MB
قسمت 09
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 156.43 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 203.47 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 382.98 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 199.29 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 239.38 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 360.86 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 192.02 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 203.78 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 384.9 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 160.53 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 185.45 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 295.61 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 205.55 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 273.93 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 409.11 MB
ورود به پوشه
فصل 0310 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 166.66 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 186.74 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 422.97 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 178.68 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 379.73 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 174.61 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 197.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 441.82 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 214.07 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 191.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 389.67 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 167.12 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 191.3 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 398.15 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 159.5 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 247.09 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 426.15 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 185.24 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 223.77 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 397.21 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 195.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 176.01 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 394.52 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 142.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 221.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 413.24 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 167.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 214.29 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 415.01 MB
ورود به پوشه
فصل 047 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 522.28 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 415.9 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 117.79 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 306.13 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 159.31 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 627.66 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 538.7 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 157.41 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 367.79 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 211.06 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 384.69 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 245.51 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 109.03 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 188.03 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 147.7 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 524.7 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 343.67 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 151.52 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 262.99 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 204.06 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 440.69 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 288.4 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 128.97 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 224.65 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 170.78 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 504.08 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 339.35 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 156.16 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 268.51 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 208.29 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 524.49 MB
کیفیت : WEB 1080p x265
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 4.72 KB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 273.87 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 211.14 MB
نامزد 2 Primetime Emmys. 2 برنده و 24 نامزد دیگر.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

The Good Fight, دانلود The Good Fight, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال The Good Fight, دانلود رایگان سریال The Good Fight, سریال The Good Fight کامل , دانلود سریال The Good Fight با لینک مستقیم, دانلود سریال The Good Fight با زیرنویس فارسی, دانلود سریال The Good Fight 2017 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال The Good Fight 2017, دانلود سریال The Good Fight بدون سانسور,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال The Good Fight بدون سانسور

دانلود سریال The Good Fight با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید