برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The 100
WEB-DL
IMDb 7.7/10 - 194507
در حال پخش - فصل : 7 - قسمت : 2
13 رای 8٫15

این مجموعه 97 سال پس از آن که یک جنگ هسته‌ای ویرانگر تقریبا تمام زندگی روی کره زمین را از بین برد , تنظیم شده‌است . تنها بازمانده شناخته‌شده ساکنان دوازده ایستگاه فضایی در مدار Earth's قبل از جنگ هستند . ایستگاه‌های فضایی با هم متحد شدند تا یک ایستگاه بزرگ به نام " کشتی " را بسازند , که در حدود 2400 نفر در آن زندگی می‌کنند . منابع کمیاب هستند و همه جرایم بدون توجه به ماهیت یا شدت آن‌ها با مرگ قابل مجازات هستند ( " معلق " ) مگر اینکه مجرم زیر 18 سال سن داشته باشد . بعد از اینکه سیستم‌های پشتیبانی از زندگی Ark's به شدت شکست خوردند , صد زندانی نوجوان به طور بحرانی اعلام شدند و در آخرین تلاش خود برای تعیین اینکه آیا زمین دوباره قابل سکونت است , به سطح آب فرستاده می‌شوند . نوجوانان به یک سیاره زیبا می‌رسند که فقط از فضا دیده شده‌اند . مواجهه با خطرات این دنیای جدید و ناهموار , آن‌ها برای تشکیل یک جامعه آزمایشی تقلا می‌کنند . با این همه آن‌ها کشف می‌کنند که همه

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0113 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 621.35 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.24 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.68 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.96 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.16 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.86 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.29 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.87 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.69 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.78 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.99 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.83 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.96 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.18 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.79 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.79 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.89 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.76 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.95 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.79 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.83 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.7 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.85 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.95 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.82 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.23 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.03 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.73 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.79 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.81 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.63 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.24 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.58 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 621.16 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.05 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.1 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 620.75 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.75 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 153.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.78 MB
ورود به پوشه
فصل 0216 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.6 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.05 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.24 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.6 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.88 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.81 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.86 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.93 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.81 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.85 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.86 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 619.33 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.05 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.26 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.06 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 619.21 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.35 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.16 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.8 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.09 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.39 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.81 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.92 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.3 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.01 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 619.08 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.13 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.02 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.84 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.95 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.82 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.79 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.85 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.91 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.98 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.92 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.06 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.99 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.07 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.36 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.03 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 619.46 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.41 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.28 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.81 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.38 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.78 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.79 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.99 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.2 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.91 MB
ورود به پوشه
فصل 0316 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.87 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 224.02 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.82 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 317.03 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p x264 حجم : 576.09 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.82 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 312.19 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 259.6 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.68 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.92 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 311.18 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 212.67 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.94 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 217.52 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 311.68 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 198.05 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.72 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 206.15 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 311.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 208.5 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.87 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 191.49 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 309.35 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 207.71 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p x264 حجم : 576.03 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 185.95 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 274.06 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 205.85 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.83 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 180.96 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 274.17 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 206.93 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p x264 حجم : 576.1 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 194.49 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 328.17 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 184.86 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x264 حجم : 576.04 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 151.06 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 309.48 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 201.61 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.87 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 161.46 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 326.64 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 177.93 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.91 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.78 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 329.45 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 215.56 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.93 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.87 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 325.5 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 237.09 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.97 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.94 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 319.24 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 255.03 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.99 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 151.14 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.28 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 194.14 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.8 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.93 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 250.54 MB
ورود به پوشه
فصل 0413 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 605.18 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 249.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 618.95 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 190.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 240.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.08 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 618.77 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.02 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 632.45 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 250.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.04 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 608.99 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 203.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 286.92 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 632.65 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 293.76 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 632.07 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 190.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 234.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.03 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.85 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.88 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 631.74 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.92 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 632.88 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 213.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.84 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 175.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.8 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.18 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.54 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 628.72 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.02 MB
ورود به پوشه
فصل 0513 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 614.17 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 220.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.49 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 261.08 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 616.08 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 142.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.7 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 197.7 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 613.84 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 196.51 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 232.62 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 341.15 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 611.12 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 204.11 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 218.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 341.17 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 615.68 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 188.98 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 218.33 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 341.54 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 615.7 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 167.48 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 189.62 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 341.6 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 613.37 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.7 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 615.25 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 194.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 603.09 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.77 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 601.56 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.38 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.43 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.57 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 635.28 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 179.4 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 244.68 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 312.86 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 625.88 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 226.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.38 MB
ورود به پوشه
فصل 0613 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.77 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 245.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.56 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 636.07 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 197.12 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 246.65 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 313.2 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 635.41 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.71 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 631.59 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 180.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 226.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 311.03 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 609.53 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 242.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.53 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.18 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.26 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 626.46 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 263.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.6 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 629.05 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.71 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 635.21 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 179.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 216.83 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 312.81 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 635.97 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.91 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 631.38 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 195.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.3 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 635.98 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 250.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.81 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB-DL 1080p 6CH حجم : 654.75 MB
کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 312.93 MB
کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 165.21 MB
کیفیت : WEB-DL 720p X265 حجم : 206.75 MB
ورود به پوشه
فصل 072 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | CasStudio حجم : 2.95 MB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | CasStudio حجم : 1.65 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | PerDL حجم : 990 MB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | PerDL حجم : 415.19 MB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 6CH | PSA حجم : 613.83 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 2CH | PSA حجم : 262.56 MB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 861.32 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 488.39 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 211.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 416.19 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 269.01 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 261.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 511.48 MB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 1.1 GB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 637.37 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 334.92 MB
برنده 1 جایزه امی | 5 برنده و 34 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

2
دیدگاه بگذارید

avatar
1 موضوعات نظر
1 پاسخ ها این موضوع
1 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
2 نویسنده های نظر
YasinMrJafarian نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
MrJafarian
مهمان
MrJafarian

فصل 6 قسمت 6 وجود نداره اضاف کنید

قسمت 2 از فصل 07 اضافه شد

WEB-DL 1080p AMZN | PerDL اضاف شد (1 قسمت)

کیفیت WEB-DL 1080p AMZN | CasStudio اضافه شد (1 قسمت)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

دانلود سریال The 100 فصل 7

دانلود سریال The 100 فصل 7 با زیرنویس فارسی

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال The 100 بدون سانسور

دانلود سریال The 100 با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید